Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Izithombe

Mkhize

AbakwaMkhize!! Abantu bakwaMkhize kuthiwa ngabeseMbo ngoba beqhamuka kuMumbo, uyise kaZalankomo,uZalankomo yena wazala uLanga. Futhi bengaBaMbo Nguni . Nabo futhi bayazalana noDlamini baseMbo kanye noNdwandwe. Kuthathwe eside isikhathi ukuba babhajadiswe ngesibongo sakwaMkhize, sonke lesi sikhathi bebaziwa ngokuthi ngabaseMbo. Abantu bakwaMkhize kuthiwa kwathi uma behlukana nabanye bona batholwa ngaMaputukezi eTalagubhe. Kuthe emva kwalokho basuka bagudla ulwandle ngaseMpumalanga, behla njalo benbheke ngaseNingizimu, baze bafika eChwebeni (St Lucia Bay). Njengabantu abafuye kakhulu babethanda ... qhubeka ufunde »

Shangase

 AbakwaShangase!! Abantu bakwaShangase bahlobene kakhulu nabantu kwaNgcobo, ngingasho nje ukuthi bayinto eyodwa ngoba phela bazalwa uMkheshane kaVumezitha. UVumezitha yilona dlozi elikhulu lakwaNyuswa. UVumezitha wayenamadodana amabili, okwakunguNgcobo nomnawakhe uMkhashane.  Abantu bakwaS... qhubeka ufunde »

Luthuli

AbakwaLuthuli!! …………………………………………………………………………………………………………R... qhubeka ufunde »

Mngomezulu

AbakwaMngomezulu!!!!! ………………………………………………………………………… Badabuka ebeSuthwini babaPedi(Polokwane) .. Isibongo sabo savela ngegama lomsungu... qhubeka ufunde »

Shezi

AbakwaSHEZI!!! ……………………………………………………………………………………………….. Abantu bakwaShezi badume ngoku... qhubeka ufunde »

Nzama

AbakwaNzama!! ………………………………………………………………………………….. Abantu bakwaNzama baphinde baziwe ngokuthi ngabakwaWosiyana. Noma ... qhubeka ufunde »

Maphumulo

AbakwaMaphumalo MselekuShinga ……………………………………………………………………………………………………R... qhubeka ufunde »

Zikhali

AbakwaZikhali!! …………………………………………………………………………………………………………R... qhubeka ufunde »

Makhanya

Indabuko yabantu bakwaMakhanya!!………………………………………………………………………………………….. Abantu bakwaMakhanya bahlob... qhubeka ufunde »

Khuzwayo

AbakwaKhuzwayo!!!!…     …………………………………………..   Bavela kuKhuzwayo indodana ka Mahlobo kaSimamane . Kwakufanele ukuba kube nguyena uKhuzwayo othatha ubukhosi bakwaQwabe  kodwa n... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!