Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Kgapola

Sereto sa ga Kgapola* Re bana ba poo Masemola Bana ba nong e kgolo Tau ya Tswako Bare nong e gana go fofa phofa dia gana Re Batswako ba tšwa Mphanama, Rebatjwa Tswakong Kua Seokodibeng se se meriti mebedi, Mong wa maloba. Re bana ba Mosadi yo moso Kgaladi Re Maifaudu maila go fenywa Ma gana bohulwa... qhubeka ufunde »

Kgoete

Sereto sa Kgoete (Banareng) Ke Banareng ba Kgoete Bao ba Bowago Makhutjwe ga Sekororo sella gotla Gomme Makhutjwe baisha moano. Ke Batho bao Bowago kua Lephatji la mmaseleke se kobong barego sebone ke Mokwena ge ele mosena kgomo o hwile a se duma. Nna re baroka Re bana ba ga Kgolo marole a`matlou le... qhubeka ufunde »

Kgasago

Sereto sa Balobedu ba ga Kgasago* Ke Rena baga kgasago ya Mmamodisa a dikgomo E se rekwe go rekwa moleti a thaga Wa seya le pitsa masemong Re ba Mmanoga a ralala bodibeng mogoga wa noga wa sala kgakala… Re Balobedu ba loba ngope Balobedu babo Mogale re boa phokole setloumaneng sa moxaba a loko... qhubeka ufunde »

Khunwane

Sereto sa Khunwane Ke Mokwena wa modimo sana wa nonyana Nonyana etswa maswi lebese e se kgomo. Ke Mokwena Matebele mantsho magadima ntweng ga go jewa ga ba gadimane. Ke lekobokobo le le kwa mokwane Le ntseng le re kokobokobo le mfeyane ya dilepe ya wa ekete go bolawa noga e ntsho ya bo rakgetlheu ya... qhubeka ufunde »

Kgetedi

Re batho baga Kgetedi ‘A marekareka a dithoro molata mogoroga pele magoshi a shala morago. Re batho ba bowago Sellane sa raMohlala Morudi, Re bowa mokutu motlala maodi Kwa kgathe ga noka di a ela kwa barego meetse a pula ga a tlale go tlala Mathothobela Molapo.  

Kekana

Sereto sa Matebele a Kekana Re Matebele Makwankwana Ba hloka Kgomo ba ja motho MaNdrebele makgowa ba dla lebese nge mforoko Nge Mandrebele aga Somaele a mala Ngoba ledrebele la somaela  mala la fa Matebele barata nama kudu kudu ba ga Kekana MaNdrebele a gha Mokopane Kekana tlou letebele, Ge nkane ... qhubeka ufunde »

Kgiba

Dithoko tsa Batshweneng ba ha Kgiba Ke Motshweneng wa ha MmaKgiba Motho wa Lekokoto la Ntsimana Kgiba o hahile ntlo thabeng Kgiba leme le letsho Ke ho koma ditlhare Ke Motshweneng wa ha Kgiba Sehowa Motho wa MmaKgiba Sehowa Laleme le letsho ke ho koma ditlhare

Kgutsufatso

Dithoko tsa Kgutsufatso Ke thelleng Ke le Motloung wa ha Sekgwane Wa “Tlo ke o pepe, Ke o sihletse Ke o tlame ka thari ya konyane E be ke matha ka wena!

Khonde

Izithakazelo zakwaKhonde UManci UDembula UMjoli UNjilo UQhalase UNosakana Izotsho Isiqholo samehlo

Khanyeza

(Osesithombeni uMabhuti Khanyeza owayengumdlali webhola)   Izithakazelo zakwaKhanyeza       Ngwane Bhengu Shongololo Ngcolosi Dlabazane Malala alala nomunwe endunu Avuke ekuseni awuncinde akhwife ilanga Nina enigeza ngobisi abanye bengeza ngamanzi Jali        ... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!