Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Katane

Sereto sa Katane** Kgosi Mmusa Morafe le baloi sehlapa nokeng, Motho wa go phatsima marete motshegare le bosigo – Go phatsima ga rena ke go imisa mosadi a re tsalele Kgosi. Katane ga a rete Motshegare bana ba le teng, sereto re se reta bosigo ba isitse marapo go beng.

Khoabane

Sereto sa Bakwena ba ha Khoabane Mokoena oa ma-Ntai’a Mokheseng! Oa ma-Marabe sekotoana Oa ma-nohana ea loma, Ramoeletsi, E n’e sa itaola ho loma,Ba e hatile mohatla e phomotse (letse). Khoabane ka mahlong ho lebululu, E ka sekome.Ke lebeoana labo Kali, Mor’a Tšolo, Leila-ho-ngoatheloa-ngoath... qhubeka ufunde »

Kubyana

Sereto sa ga Kubyana Ke Batho ba Kubyana la MmaMokgadi mphata sediba a tloga meetse a sala a kgelelwa. Ke ba Mma legong la Mokoto leo le tukang ka mohla wa pula ka mohla wa phefo la tima. Ke batho ba kgomo thupula rena rea tloga motseng rea maeto re txhaba maxego. Ke ba namana e gare go ino le e leb... qhubeka ufunde »

Kobe

Sereto saBabirwa ba ga Kobe Ke Babirwa ba Mmantotole Ke Balatola mphale Ba gana pudi eja mongangane. Ba Batswago ngwala la Mmankgotsa Bare Mohau Bare Tlala Bare Kgolo ke di pedi Bare tshitshidi Bare Maphena O se bone mmirwa ale tee, Babirwa ba tletse lehwiliri Ba bahlagang sebato sa bo RaBotsumi Seo... qhubeka ufunde »

Kgapola

Sereto sa ga Kgapola* Re bana ba poo Masemola Bana ba nong e kgolo Tau ya Tswako Bare nong e gana go fofa phofa dia gana Re Batswako ba tšwa Mphanama, Rebatjwa Tswakong Kua Seokodibeng se se meriti mebedi, Mong wa maloba. Re bana ba Mosadi yo moso Kgaladi Re Maifaudu maila go fenywa Ma gana bohulwa... qhubeka ufunde »

Kgoete

Sereto sa Kgoete (Banareng) Ke Banareng ba Kgoete Bao ba Bowago Makhutjwe ga Sekororo sella gotla Gomme Makhutjwe baisha moano. Ke Batho bao Bowago kua Lephatji la mmaseleke se kobong barego sebone ke Mokwena ge ele mosena kgomo o hwile a se duma. Nna re baroka Re bana ba ga Kgolo marole a`matlou le... qhubeka ufunde »

Kgasago

Sereto sa Balobedu ba ga Kgasago* Ke Rena baga kgasago ya Mmamodisa a dikgomo E se rekwe go rekwa moleti a thaga Wa seya le pitsa masemong Re ba Mmanoga a ralala bodibeng mogoga wa noga wa sala kgakala… Re Balobedu ba loba ngope Balobedu babo Mogale re boa phokole setloumaneng sa moxaba a loko... qhubeka ufunde »

Khunwane

Sereto sa Khunwane Ke Mokwena wa modimo sana wa nonyana Nonyana etswa maswi lebese e se kgomo. Ke Mokwena Matebele mantsho magadima ntweng ga go jewa ga ba gadimane. Ke lekobokobo le le kwa mokwane Le ntseng le re kokobokobo le mfeyane ya dilepe ya wa ekete go bolawa noga e ntsho ya bo rakgetlheu ya... qhubeka ufunde »

Kgetedi

Re batho baga Kgetedi ‘A marekareka a dithoro molata mogoroga pele magoshi a shala morago. Re batho ba bowago Sellane sa raMohlala Morudi, Re bowa mokutu motlala maodi Kwa kgathe ga noka di a ela kwa barego meetse a pula ga a tlale go tlala Mathothobela Molapo.  

Kekana

Sereto sa Matebele a Kekana Re Matebele Makwankwana Ba hloka Kgomo ba ja motho MaNdrebele makgowa ba dla lebese nge mforoko Nge Mandrebele aga Somaele a mala Ngoba ledrebele la somaela  mala la fa Matebele barata nama kudu kudu ba ga Kekana MaNdrebele a gha Mokopane Kekana tlou letebele, Ge nkane ... qhubeka ufunde »

error: Akuvumelekile lokho !!