Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Imithi yesintu (Izincazelo nezithombe)

Umlando ngempi yaseNcome:

Umlando ngempi yaseNcome:   IMPI YASENCOME -Kubhala u-Solwazi Zoza Shongwe . Impi yaseNcome yimpi kaZulu namaBhunu eyalwa mhla ziyishumi nesithupha kuZibandlela ka-1838. Isisusa sale mpi kwaba ukubulawa kwesigejana samaBhunu kaPiet Retief eSiweni sikaMatiwane, sibulwa ngamabutho kaZulu ngozungu... qhubeka ufunde »

error: Akuvumelekile lokho !!