Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Dlamuka

Ngokwezigaba zabaNguni abantu bakwaDlamuka bangabaNguni abangabaNtungwa Nguni .Lokho akubahlobanisi nabakwaKhumalo noma abakwaMabaso . AbaNguni bahlukaniswe izigatshana , kukhona abaNtungwa Nguni , abaNguni baseMbo, aMalala Nguni kanye nezinye izigaba. AbakwaDlamuka bona-ke bawela esigabeni sabaNtun... qhubeka ufunde »

Dlomo

Izithakazelo nomlando wakwaDlomo Abantu bakwaDlomo bangaMalala Nguni ngokwezigaba zabaNguni. Phela abaNguni bahlukaniswe izigaba ezinhlanu. Kukhona abaMbo Nguni , abaNtungwa Nguni , aMalala noma amaHlenga Nguni, amaDebe Nguni kanye nabaThonga Nguni. Bonke abaNguni baqhamuka enhla nezwe . Ngenkathi b... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!