Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Dlamini{Indlu yaseMakhuzeni}

Umlando ngabakwaDlamini{Indlu yaseMakhuzeni}   Abantu bakwaDlamini bangabaNguni baseMbo ngokwezigaba zabaNguni . Njengokuchaza kwethu ngokwedlule ngenkathi sichaza indlu yenkosi uNyanya, isibongo sakwaDlamini sikhulu kakhulu kangokuthi abantu bakwaDlamini baze baphikane bathi abahlobene,ngenxa ... qhubeka ufunde »

Dlamini-Malandela

AbakwaDlamini-Malandela. Isibongo sakwaDlamini singesinye sezibongo ezinkulu kakhulu kuleliĀ  leNgabade , kanye nakuyo yonke iAfrika esemazansi. Lesi sibongo siyatholakala lapha kwelakwaZulu, siyatholakala eSwazini (okuyilapho sinobukhosi baso obukhulu khona), siyatholalaka naseNingizimu yezwe laseZ... qhubeka ufunde »

Dlamuka

Ngokwezigaba zabaNguni abantu bakwaDlamuka bangabaNguni abangabaNtungwa Nguni .Lokho akubahlobanisi nabakwaKhumalo noma abakwaMabaso . AbaNguni bahlukaniswe izigatshana , kukhona abaNtungwa Nguni , abaNguni baseMbo, aMalala Nguni kanye nezinye izigaba. AbakwaDlamuka bona-ke bawela esigabeni sabaNtun... qhubeka ufunde »

Dlomo

Izithakazelo nomlando wakwaDlomo Abantu bakwaDlomo bangaMalala Nguni ngokwezigaba zabaNguni. Phela abaNguni bahlukaniswe izigaba ezinhlanu. Kukhona abaMbo Nguni , abaNtungwa Nguni , aMalala noma amaHlenga Nguni, amaDebe Nguni kanye nabaThonga Nguni. Bonke abaNguni baqhamuka enhla nezwe . Ngenkathi b... qhubeka ufunde »

error: Akuvumelekile lokho !!