Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Mphahlele

Sereto sa Bakgaga ba Mphahlele Ke Motho yo a tjwago Khiribane ga Makhura ma gana go lewa madumela go tlola. Rena ga geshu makhur’a kgomo re tlolela teng. Khiribane kgomo go ruiwa dithamaga. Thamaga tja go dishwa ke dikgogo badimo. Khiribane go lla kgomo gwa lla motho. Hleng ntju la kgomo le sw... qhubeka ufunde »

Mashebela

Sereto sa Midupe ya Mashebela(Bakgaga)* Re bowa Modupe Mapalakateng naga ya Mmakopa Morongwa a MASHABELA Baretamatisi ke thola ga e jewe. Rena re Bakgakga ga re e tobe yena lehlaka Re hweditše noka e tletše ra thetha ra yena lehlaka Re yenne lehlakalabo mantshehleng ke lla hlaka la modumo Bare ge ... qhubeka ufunde »

Molimi

Sereto sa Bakone ba ga Molimi Bakone ba ga Molimi, Sile, Maile, Seromo, Ba ga Molemela naga mabele ba sa je. Mosadi dipeu o gasa nawa le ntlu mabele ga a je. Bakone ba kokona pola, Bakone ba ntshi dikgolo. Phuti tshela marobalo motshegare ga e fule, E hlwa e ye tsele. Bakone ba hlapa ka lebese meets... qhubeka ufunde »

Mmako

SERETO SA BAKONE Ba GA-MMAKO * BAKONE BA NTJHI DIKGOLO MAFIRI WEEE!!! Ke batho ba bo sethothonkga sa matjedi, Ke motho ka etana tja gagwe, Bao ba reng “tau e lle Mogale Mafeu”. Ke mafiri ‘a mmupudu Bao ba reng “phiri ge ere ngou, eja motho” A e rwale ka molala, THALAGA.... qhubeka ufunde »

Disegoane

Sereto sa Bakone ba Disegoane*** Re Bakone babina phuthi Baphuthi baswana Ke ba ga Disegoane tša Mokadi, Re ba Molepane ‘a Kobodi Wa Maruatona ‘a tšhwene Wa maru ‘a pula maru maswana Re bowa bokone Lephate la moriana kabu La Mahlako marapa maepelwa malewa ke mohlwa Dithetho go bo... qhubeka ufunde »

Letoka

Sereto sa Bakone ba Letoka*** Ke bana ba Legare la Makotapatakeng, O ba re go la boola la fetetsa Khongwane wa ngwana Ntloaneng tsa ga ngwana Mothiba. Bare okile a fata motho maposane a re ga ke fate bo kgaetsedi ya motho ke fata bo mogau wa Magasa le Madingoana. Ke batho ba go tshaba go ya komeng b... qhubeka ufunde »

Ramahlesa

SERETO SA BAKONE BA RAMASEHLA*** RENA RE BINA PHIRI YA MMAKAKOLA DIBATA YA FETA BOSHEGO MANAMANE A TIMELA, RE BAKONE BA NTSHI DIKGOLO RENA RE BOA SEPITSI SA NGATA YA KGOMO MOGODUMO WA BANA BASHIKWE A NAPE BA KGOSHI BA MOKGALAKANE WA MMALEKWAMETSE WA PHOLO YE KGOLO HUTAMA, YA PHOLO YA HUMO LE LEGOLO ... qhubeka ufunde »

Maake

Sereto sa Bakone ba ga Maake Re Bakone ba ntshi dikgolo, Bakone baila tlhantlhagane, Bana ba thaba ya magosi, Bakone baila nonyane e podudu, Matlala sekgoba dinaga tsabo makgolo’ a’ gwe Mokone. Ke leditse molodi Setumong ke kwele ke Mmalebogo borwerwe, ‘Mapela a ntheeletsa aba a nkwa, Ke ngwan... qhubeka ufunde »

Segole

Sereto sa Segole – Bakgatla * Bare ke rona Mogogotoane mpa magatlwa dira, Gabo tse tseileng di thlaga ko marapyane koa Moepi. Bare bangwe ba thlaga ka melapo le meratsoana. Mare erile Ga letsatsi le thlaba ba tsoga ba gopolana matebeleng. Bare ba Gopoloa kemang? Bane ba Gopoloa ke Gosi ya Sech... qhubeka ufunde »

Ntshala

Sereto sa Bakgatla ba Ntshala* Dithoko tsa Nkholi Mokhatla Mokhatla moana-nong! Moana nkholi-kholi’e holimo! Oa ma-Molise’a Setabele Mokhatla moana-nong! E holimo-limo Nkholi! Ke molisa oa Setabele, Leholimo la Mankoane, Mokhatla   Mokhatla! Kotsoan’a poli tsa ha ‘Mashale, Nonyana e fofang ... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!