Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Msezane

***Izithakazelo zakwaMsezane /Mashoba***** -Mashoba! -Vezi Ngokuvez’ amanzi! -Wena owaphuma’ esiqwini soMganu kwaphuz’ abafo nabafokazane! -Ntumbese kaPhothela! -Nina besandla esibuyekeyekana! -Skhuba abandi abathekeli! -Nina eningathekeli nto yamuntu! -Nkomo kazephusi zisengwa ub... qhubeka ufunde »

Maboko

SERETO SA BA MABOKO ‘A MOLEFE Ke MATHIBA a MASO a mmaredi a sejane sa Mathabathe ‘a Modipadi a Phogole, a barego Mathiba a thopile sefoka majweng. Re batho ba Makgatane a bo Mampedi, Re tjwa nageng tja bo-Modiga mogalala peu, mola naga e galalwa ke balemi Tubatse. Re batho ba Tubatse mafolofolo,... qhubeka ufunde »

Marakalla

Sereto sa Marakalla Marakalla wa mohale Ke motho wa o kgosi Segora dithiswana, Ditlogolwana dile gona kere Kea diroma dia gana ke motho wabo Selala le kgomo shakeng yere ge a tsoga a Duma nama Ageee Kwena moila lehlaka Moroka meetse a pula

Mabogoane

Sereto sa Mabogoane** Nna gare itobe re Baroka re bowa madibana mabedi Tilu le Tilwana madiba maswana, Ditjwa Ntswaneng naga morongwa Makopa a Mashabela. Ga geshu re hweditje noka e tletje ra tshela ra ena lehlaka labo ntshehleng ke lla hlaka le modumo, Ga eshita le bomahutwana ba llela gosehla Reba... qhubeka ufunde »

Matsetela

***Sereto sa ga Matsetela*** Ke Poledi ya bo mabokanyane yo a e shitago ke tuko lekala ge ele marumo ga bo a lekane, Ke motho wa bo Mankalela manamela re kwele bare manamela re tloma go namela thaba santhe bare ke linting. Ke di pereka merakala pudi tsa go ja mphapa pudi tsa ngwana thongwana. Ke ngw... qhubeka ufunde »

Maubane

*Sereto sa Bakgatla ba ga Maubane* Rena ba Maubane re Bakgatla ba Mocha’ a Rakau, Re bana ba Matlaisane’a Moleka Bare Moleka imela letsogo Mme Mphiri o imele Molala. Ditlogella mangwa tse di tlogelletsweng yena mong Tabane’a Modisa botlholo wa Pogoti ya Lehaba la tladi e khibidu. B... qhubeka ufunde »

Malefahlo

***Sereto sa Malefahlo*** Ke Mohwaduba moana swana kgomo ye makopo Mothoabo Mantshwanyane abo makudupanyane areng ge aeja hlaga ahunyelake Mohwaduba mmaphaka monareng.***

Mashabela

***Sereto sa ga Mashabela*** Re bowa Modupe mapalakateng naga ya mmakopa morongwa a Mashabela. Baretamatisi ke thola ga e jewe. Rena re bakgaga ga re e tobe yena lehlaka Re hweditše noka e tletše ra thetha ra yena lehlaka, Re yenne lehlakalabo mantshehleng ke lla hlaka la modumo, Bare ge išita bo... qhubeka ufunde »

Modiba

***Sereto sa ga Modiba*** Matsitsi wee! Ke nna Modiba Kgomo ya Masilo, Ke pepwa ke bo-Maimela motshwana pholo ye ntso, Letlile boditse ke goga le fase. Matsitsi maana segotlo batho ba mmatema leepo, meyepelene wa sekgotla sa mmapelegwa, Aa nyonyana tsa go ja batho. Ke batho ba bo Maimela makgofela m... qhubeka ufunde »

MaNthatisi

***Sereto sa MaNthatisi*** Motlokwa wa ha MaNthatisi, Motho wa Tshotetsi a Lebaka, Motho ya neng a nyele mokopu, Wa MmaMohato wa Botha Bothe, Motho wa Kubu, Ke nare ya tsolo le lefubedu, Le neng le otle habedi ka hara kereke, Le ipatlela ngwana lona, Ntlenyana, Selepe, Mokgesi o hana kereke, O etell... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!