Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Mphahlele

Sereto sa Bakgaga ba Mphahlele Ke Motho yo a tjwago Khiribane ga Makhura ma gana go lewa madumela go tlola. Rena ga geshu makhur’a kgomo re tlolela teng. Khiribane kgomo go ruiwa dithamaga. Thamaga tja go dishwa ke dikgogo badimo. Khiribane go lla kgomo gwa lla motho. Hleng ntju la kgomo le sw... qhubeka ufunde »

Mashebela

Sereto sa Midupe ya Mashebela(Bakgaga)* Re bowa Modupe Mapalakateng naga ya Mmakopa Morongwa a MASHABELA Baretamatisi ke thola ga e jewe. Rena re Bakgakga ga re e tobe yena lehlaka Re hweditše noka e tletše ra thetha ra yena lehlaka Re yenne lehlakalabo mantshehleng ke lla hlaka la modumo Bare ge ... qhubeka ufunde »

Molimi

Sereto sa Bakone ba ga Molimi Bakone ba ga Molimi, Sile, Maile, Seromo, Ba ga Molemela naga mabele ba sa je. Mosadi dipeu o gasa nawa le ntlu mabele ga a je. Bakone ba kokona pola, Bakone ba ntshi dikgolo. Phuti tshela marobalo motshegare ga e fule, E hlwa e ye tsele. Bakone ba hlapa ka lebese meets... qhubeka ufunde »

Mmako

SERETO SA BAKONE Ba GA-MMAKO * BAKONE BA NTJHI DIKGOLO MAFIRI WEEE!!! Ke batho ba bo sethothonkga sa matjedi, Ke motho ka etana tja gagwe, Bao ba reng “tau e lle Mogale Mafeu”. Ke mafiri ‘a mmupudu Bao ba reng “phiri ge ere ngou, eja motho” A e rwale ka molala, THALAGA.... qhubeka ufunde »

Maake

Sereto sa Bakone ba ga Maake Re Bakone ba ntshi dikgolo, Bakone baila tlhantlhagane, Bana ba thaba ya magosi, Bakone baila nonyane e podudu, Matlala sekgoba dinaga tsabo makgolo’ a’ gwe Mokone. Ke leditse molodi Setumong ke kwele ke Mmalebogo borwerwe, ‘Mapela a ntheeletsa aba a nkwa, Ke ngwan... qhubeka ufunde »

Mashego

Sereto sa ga Mashego Ke Mashego wa Malala segwete se mela ntsweng Wa Maganwa go retwa seroba thoka ya badisi. Ga ena marapo e popula dihlogo tsa batho. Re boya kua shakwaneng, Ga kgomo le motho go phalang, Go phala motho ba sa jego, Kgomo ke ma llela teng Agee Tau ya Mariri!!

Makgalemele

Sereto sa ba ga Makgalemele Rena re bana ba Kgosi Ba Kgalema’ a mosadi ‘a Borwa wa Makgalemele ‘a Molefe Kutwana nyakwana’ bo Mmamorietsane wa bo Mmolawa Re bana ba Kgalema’ mosadi e moso Ba rego tshabang Mabefe showe o etla! Ba re Tau lesa kgomo Mabefe oe tla Nna re Ba... qhubeka ufunde »

Mathibela

Sereto sa ba ga Mathibela. Ke rena bo Mamashianoke a lekgehle molomo ntsokotsoko Ke Nonyane e tsatsailane maila go kgongwa,wa e kgoma madimo aa tsoga Tsatsailane inyoni wayithinta kuvuka isivunguvungu Ke kgongwana ya bo marulanyane Ke kgongwana ya bo motxwagele. Ke batho ba bo gelela bokgabo morwa M... qhubeka ufunde »

Motobetjane

(Sereto sa Matebele a Motobetjane) Ke rena Matebele Makonkwane Ra hloka kgomo re ja motho! Re maku’bu-kgomo Matebele Matebele a go Sepela a sa tšwara! Ba re makubu ga bane sereto Sereto ke mma bona a hwile! Ke bona Matebele makonkwane Ba rego ba hloka kgomo ba ja motho! Ke batho ba gabo Lemetša ... qhubeka ufunde »

Mokwele

Sereto sa Batloung ba Mokwele Ma Tsutsa wee! Mapokoro wee! Ekwang batho ba tswang Mohlutsi!! Ke Mokwele Tlou-a-thabana. Tlou ya Mapheahana Selema ka patla. Mpheng e shia boima. Ke motho wabo Mohobe Monwena-Dikwana Tsa re go nwa tsa hlapa seretse Ke motho wabo Mma-Lesibe hlaba Kgogo, Go hlaba ke Maho... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!