Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Izithombe

Umlando ngempi yaseNcome:

Umlando ngempi yaseNcome:   IMPI YASENCOME -Kubhala u-Solwazi Zoza Shongwe . Impi yaseNcome yimpi kaZulu namaBhunu eyalwa mhla ziyishumi nesithupha kuZibandlela ka-1838. Isisusa sale mpi kwaba ukubulawa kwesigejana samaBhunu kaPiet Retief eSiweni sikaMatiwane, sibulwa ngamabutho kaZulu ngozungu lweSilo uDingane kaSenzangakhona ngoba sawasola ngokuthi angabathakathi ngokubonwa ogqayinyanga ecathama egcekeni leSigodlo uMgungundlovu ebusuku. Impi yaseNcome yaba yisigigaba sesine ukusuka kuleso sigemegeme saseMgungundlovu. Amabutho ayeholwa uNdunankulu uNdlela kaSompisi noNzob kaSobadli. amaB... qhubeka ufunde »

Tsime

Ke Morolong, Mminatholo, E re e bona Boraa tau e emise ditsebe, Tholo, phologolo e e kgong go itshireletsa ka Lebelo le Botlhale jwa yona, E na le nko go dupelela le moloi. Ke Morolong Oo Rapulana, Kwa Mahikeng Mahikeng wa Mmmostsanyana Tholo, Tshetlana e e reng e hepilwe sentla ke Mmopi ka jwang ja... qhubeka ufunde »

Thotobolo

*Sereto sa ga Thotobolo* Kgosi ke Thotobolo maphutaditjaba kgosi e olelang matlakala, Ke mafiftswane ao go reka ka kgomo a feta kgomo aja motho dikgomo dile teng, Magidimane ntweng he aja o a gadimane, banna ba go hlapa ka mashi metsi a le teng, Re bo sepa matsapa sepa se a ikepele, Batlokwa di Thak... qhubeka ufunde »

Nkabini

*Izithakazelo zakwaNkabini* Nkabini, Mlotshwa, Thintane, Macolocolo, Mazilanyama, Abangayidli inyama yangaphakathi ngoba idliwa abalandwakazi. Mlomo ubomvu, Matshelwa azitshele

Nyide

*Izithakazelo zakwaNyide” Bhadela! Hlahlamhlanga kuvel’indlela! Mand’esithebeni njengensonyama! Mathole! Mahulube! Nkom’ezidl’ekhaya ngoba ziswel’abelusi! Nyide omuhle ngezinto zakhe! Novazi! Mudliwezilo! Ndabase!! #Ibinda!

Maboko

SERETO SA BA MABOKO ‘A MOLEFE Ke MATHIBA a MASO a mmaredi a sejane sa Mathabathe ‘a Modipadi a Phogole, a barego Mathiba a thopile sefoka majweng. Re batho ba Makgatane a bo Mampedi, Re tjwa nageng tja bo-Modiga mogalala peu, mola naga e galalwa ke balemi Tubatse. Re batho ba Tubatse mafolofolo,... qhubeka ufunde »

Marakalla

Sereto sa Marakalla Marakalla wa mohale Ke motho wa o kgosi Segora dithiswana, Ditlogolwana dile gona kere Kea diroma dia gana ke motho wabo Selala le kgomo shakeng yere ge a tsoga a Duma nama Ageee Kwena moila lehlaka Moroka meetse a pula

Mabogoane

Sereto sa Mabogoane** Nna gare itobe re Baroka re bowa madibana mabedi Tilu le Tilwana madiba maswana, Ditjwa Ntswaneng naga morongwa Makopa a Mashabela. Ga geshu re hweditje noka e tletje ra tshela ra ena lehlaka labo ntshehleng ke lla hlaka le modumo, Ga eshita le bomahutwana ba llela gosehla Reba... qhubeka ufunde »

Tlailane

***Sereto sa Tlailane*** Ke Bana Ba Kgoši Ba Mashienyane Wa Nakedi Wa Setsha Sa  Mamokwele Wa Setsha  Se Ritela Kobo, Ge Ditau Dišoga Kobo Eya Butšwa, Ke Ba Mmadiale O Otile, Kgoši Ka Go Ota Owela Bathong, O Wetše Baga Mogolo, O Tloga O Wetše Mangoka Dirotha. Ke Motho Wa Gabo Theetša Morwa ... qhubeka ufunde »

Phala

***Sereto sa ga Phala*** Rena re Bakgatla ba dithebe. Re boa Mohlake, Mohlaka Marole, Mohlopi wa Mmasebutla sa Dimo Seolomathebo, Wa naka Dira le magodu. Nna rebowa phooko le phookwane, Mabje-maramaga mabje magolo ka mabedi e kago mae a tshilwane. Re bahloko ba Raphogolwe ‘a Ngwato. Rena re Marota... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!