Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Izithombe

Rakate

Sereto sa Matebele a Rakate Matebele a Mantsho a ga Masodi a Mphela A ga Selala le namane letlhakoleng Di robaroba matlhakola Di a robarobile fela di sa tla go a lala Di tsoga di gopola letlhakola lengwe Di tlhaolela nageng Namane tse di dinaka di diobe E re fa a re “gou” Di bo di re “goo’ Kgodumo! O e tshabele Mogotlhong More wa nare ga o lebalelwe Mmitlwa ga o tshwane le lenaka O tla tlhomolwa Mogatsa mmolaya nare o ja a batla seantlo e sale gale Kgodumo e maboo mabe Go boa e a gabalala Barwa pataolo tsa mere Barwa motlhana o tlhokile motsei O jelwe ke magakabe le man... qhubeka ufunde »

Choma

Sereto sa Matebele a ha Choma Batho ba bowago Tjetje kua ga Ramorotoana a kgomo Matebeleng Re ba Meetse mathata a BoKone a maropola ntsweng ao a thutjigo lewa kua ga Sedikane sa Choma Mashego Re Matebele a Maso a Mmaselepe a Mashego batho babo Selepe Maekaeke a eka eke o tlo rema. Lena bannyana ba m... qhubeka ufunde »

Ngakane

Sereto sa Bakwena ba ha Ngakane Ke Phogole Phogole Duma Pheleu e boko bothata Ke lefukumetse ngwana phata bolele Ke motho a’bo Mantate Lekonatla Ke lefukumeetse la mafulo a Phogolo   Ke motho a ‘ bo Kgerepu ke mogorogoro Ke motlhanka  dikgomo farasela Ke tsamaile le motse ka ntlhengwe ... qhubeka ufunde »

Mphela

Sereto sa Banareng ba ha Mphela Ke Mphela a’Rasegwete Nare kgoduma lerolo ngwana mmaNareng a kgomo. Ke Kgomo ya naga ka dinaka tsa go petleka Nare ya gona kua mogalakwena Ke Nare ya lenaka la mokhure le hlabilego mosebudi Lase hlabe la hlosa Lenaka la boya ka madi le moshwang. DiNare weeeee!!!... qhubeka ufunde »

Malete

Sereto sa Matebele a Malete Matebele a Mantsho aga ma Masodi-a Mphela A ga Selala le Namane letlhakoleng di robaroba matlhakola dia robile di satla go a lala namane tse di naka di diobe ere faere “gou!”di be dire “goo” kgodumo… O e tshabele mogotlhong more wa nare ga o ... qhubeka ufunde »

Monareng

Sereto sa Monareng Ke Monareng OO BOTENGYE, MOHLALA, LETSOALO LA MMATAU, BATSWANA BARE KETSWA KGAKALA KGAKALA KWA KO BOBIRWA, MMIRWA, BAGOLO BARE KETSWA KWA LETLHABANG TENG, AKE IPOKE, KETLA BOKA KE MAPULANE AGAETSHO

Seema

Ke Seema sa Bagalakwena Sa Ngwoakana Motho wa ga Maatlefole tlala go feta Ba re seetje bepe mosimaana ba fata fata didba ba nkepela nokaneng ya Bakwena Ke gona wa nokakgolo ya ga maatlefole ke leaga matebele shutelela noka makubu a nyoge Bagalakwena wee!!!

Khunwane

Sereto sa Khunwane Ke Mokwena wa modimo sana wa nonyana Nonyana etswa maswi lebese e se kgomo. Ke Mokwena Matebele mantsho magadima ntweng ga go jewa ga ba gadimane. Ke lekobokobo le le kwa mokwane Le ntseng le re kokobokobo le mfeyane ya dilepe ya wa ekete go bolawa noga e ntsho ya bo rakgetlheu ya... qhubeka ufunde »

Motswege

Sereto sa Bakone ba Motswege Motswege Agee Motswege Agee Mokone wa ntshi dikgolo. Ke mokone mokokona pola tse pedi Yenngwe yawa Engwe ya metswa Ke mokone wa Makgobela Mashabane Ke mmina phuti Ke tshaba mediti

Moswane

Sereto sa Moswane Re Bakgaditsi Mahlokwe Mabutswela Mollo Re Bakgaditsi se meetse monepenepeng Re batho ba ba boago thetelego ‘a bodiba Kua meetsemagakwe Mogobe nkego noka-tlhoka-boelelo Re ba bina Nong Nong ye kgolo morwa Ngwato Wa Ngwato ‘a ngwana e tswa’ tswako, Ke Kgori ea nana... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!