Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Izithombe

Makitla

Sereto sa Bakone ba Makitla Re bo Makitla Mankgabane Batho ba go kitla selo ka lebole Re re selo kokomoga re go tje Re bo kitlela ntsho ya makanyane rangwan’ea ramasedi le chipane ko ntwane. Re Batho ba ba tswang ko modimolle’a mmangwato thaba lebaka Ba reng thabakgolo ke swele hlogo ka hloka le seiphemelo Ka ba ka hloka le segoro dibelo sa hlole Re batho ba ko megobeng ya Mmathebe’a Mokone Ko gabo thupa diotla batho Ko gabo merwetla ke hubetse Ga ka hubala ke hubaditswe ke ntwa go hlabana Ke tshaba baditi…

Makhura

Sereto sa Babirwa ba Makhura Babirwa weee!! Bare o Se bone mmirwa a e thee ware babirwa ba fedileeee Kganthe Babirwa ba tledje lekhwiliri Rena Babirwa sebirwa gare se aape rea se dodomedjaa Ke Batho Baga Ntshangmarumo re hlabane magobadi Ga a Bohloko go Bohloko maronkgelaa. Batho ba goja nama busiu ... qhubeka ufunde »

Raseruthe

Sereto sa Babirwa ba Raseruthe Babirwa ba Mantotole Molotola mphale Mogana pudi e ja mongangane Molopela wa Mmamonea Nare ga bo nnenyana bolopela re khuparela ka legofi. Re ba lengwala la mankgotše wa phatakgolo ka dipedi la re mohau la re tlala. Se bone mmirwa a le tee, Babirwa ba tletše lehwili... qhubeka ufunde »

Kobe

Sereto saBabirwa ba ga Kobe Ke Babirwa ba Mmantotole Ke Balatola mphale Ba gana pudi eja mongangane. Ba Batswago ngwala la Mmankgotsa Bare Mohau Bare Tlala Bare Kgolo ke di pedi Bare tshitshidi Bare Maphena O se bone mmirwa ale tee, Babirwa ba tletse lehwiliri Ba bahlagang sebato sa bo RaBotsumi Seo... qhubeka ufunde »

Madiba(Pedi)

Sereto sa Madiba Madiba Agee Khomo, Agee Moletlane! Moletlane wa Mohwibidu, Mankga leraga Agee Madiba a Kgomo, Madiba a Motlopodi Mohwaduba wa Semenyana A bo Moletlane moleta batho, Moletla le madi a sele Agee Kgomo wee!! Madiba Kgomo!  

Motswege

Sereto sa Bakone ba ga Motswege Motswege Agee Motswege, Agee Mokone wa ntshi dikgolo. Ke mokone mokokona pola tse pedi, Yenngwe yawa, Engwe ya metswa. Ke Mokone wa Makgobela Mashabane. Ke mmina phuti. Ke tshaba mediti  

Mathabathe

Sereto sa Mathabathe ‘a Kau ‘a Matile Re Bantwane Bakwena Baga Mmangwato abo Kgama Re boa Mmangwato ra ja Poo ra tloga Re tlhaga Modimolle ‘a Mmangwato Thaba lebaka Thaba kgolo re fsele tlhogo ra tlhoka segoro (seitshiro) sedibelo sa tlhole Ra re Modimolle ‘a Mmangwato ntshiroge lentswe re ... qhubeka ufunde »

Mehlape

Sereto sa Mehlape ****Mehlape a mmoyaphokeng swana ya boditsibogolo sebokela dingwe diboba. Bja go kgahla o tumule ore go tumula o tame o ba bokela pele o yago, o se ele sa ruri sa motho ke gore go ya a boya a re fa tša mosepelo.Bja nkgahla ke a tumula bja gara pholo e e ya pele,morago ke pholo ya ... qhubeka ufunde »

Machete

Sereto sa Batshidi ba ga Machete: Batshidi Wee!! Agee wa sere chidi boela Sekgopene sa Mailula sa Mamotlhaka Selemo Letlhabula yaba kowane ya marega. Ke Batshidi ba Mmasekgope re kgopa mmata mafsi a kgomo gare kgope. Ke ditlogolo ts Mathunya keke salla maforong; Ditlogolo tsa Makena sekoting ke mpow... qhubeka ufunde »

Khuphe

Umlando ngesibongo sakwaKhuphe . Abantu bakwaKhuphe iningi labo litholakala eNingizimu yezwe laseZimbabwe endaweni eyaziwa ngokuthi kukwaMzilikazi noma kwaMthwakazi nokuyindawo eyabe iyizwe leNkosi u-Mzilikazi ka Mashobana Khumalo ngaphambi kokuba idliwe ngamaNgisi ngowe 1893 . Kukhona noSopolitiki ... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!