Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

BaHurutse

Leboko La Bahurutshe Ba ga Mmamokgatiti wa lewa Tshwene ke naiwa mmele Makopong ga ke naiwe Ke sirelediwa ke seriba Tshwene fa di ya masimo Go eta tshwenegadi pele Rotwe a sale kwa morago A sale a di retolola Ke ne ke fudile, ka tlatsa Ka kgopiwa, ka relela, ka wa Papalo tsa ya le maritse Matlapa’... qhubeka ufunde »

BaNgwaketse

**Leboko la BaNgwaketse** Ba ga mokgalo o thebe Ba ga mmila go bobela Ba ga setlhong ga se huparelwe Ba ga heyana-heya Ba ga pheshana ya moswagadi E tshwarwa ke sokwe le phela Ba ga matshaba le kgomo Matlogela temo e le sefolela Lo tshaba le kgomo lo gopotse kae?

BaNgwato

  **Leboko la BaNgwato ** Kwa Serowe ka kwa Phalatšwe, Rraboijane le Mosamo ba a itsiwe, Ka ba bokile dikgosi tsa Baphoting, Ba bokile banna boKgama le Kgamane. Ba bokile banna bo, Tshekedi, Maletamotse, Ba boka Rrasebolai, ntšwa-ya-go-latlhwa. Bao ke ba ga Mmangwato ba ga Mabiletsa, Kana ba ... qhubeka ufunde »

Bamalete

**Leboko la Bamalete** Matebele a mantsho a ga masodi a Mphela A ga selala le namane letlhakoleng Di robaroba matlhakola Di a robarobile fela di sa tla go a lala Di tsoga di gopola letlhakola lengwe Di tlhaolela nageng Namane tse di dinaka di diobe E re fa a re ‘gou’ di bo di re ‘g... qhubeka ufunde »

Baphiring

***Sereto sa Baphiring *** Diphiri tsa gaabo Kgwaile, Kgwaile wa gaabo Lekatana, Lekatana wa gaabo Ntsie, Ntsie wa gaabo Phetlhe, Dinamane tsa gaabo tlhare sa Mokwena. Mma ke lo bolelele, ba a lo tlakoba, Kana ga ba le tlakobe fela, Ba le tlakoba ba itse le se bonngagalane. Le se bonngagalane le le ... qhubeka ufunde »

Barolong

**LEBOKO LA BAROLONG** Ke namane ya tholo, Ke ja mogope ke o lala Ke motho wa mogogoro wa losho, Wa ga Gogomela Ke Mmina tshipi ha go le tlala, Ha go le kgora re bina tholo Tholo e e thupana thekeng, E e reng go utlwa lengolo e tlole, Go bona lerole e tlolele godimo Tholo eo e sa latelweng ka motlha... qhubeka ufunde »

Batlhaping

*Sereto sa Batlhaping* Ke Batlhaping ba ga Madi kgatsele ma tlhapa ka lobese, Ba tsaya tlhowa ba iphorola ka yone, Borra dikhunwana boo loshori lekima, Ba e reng ba bua bo ba di iketleetse fela ba tshaba go itsa motse wa Batlhaping go halala. Batheta-ntweng ba theta ba se na go bolaya Ba re nare ya ... qhubeka ufunde »

Bodiba

***Sereto sa ga Bodiba*** Bodiba ke Kgomokgolo’a Banareng, Re batho ba ba boago thetelego ‘a bodiba, Kua meetsemagakwe, Mogobe nkego noka-tlhoka-boelelo, Re tšwa bodibane tšatši a bokone Gabo lehlokwa le rekwa kaKgomo, Ke Bodiba-boretela sepalela le baloyi, Gabo Magoši mahwa pele ma... qhubeka ufunde »

Bapela

***Sereto sa ga Bapela*** Letlepo la Bapela’a Mokwena, Baana ba Madiba maswana ga ukamelwe, Kganye o rile kea ukamela a wela. Na re bao re boago Seoko, Seokodibeng se merithi mebedi meraro monga maloba, Ga gabo Mmaselepe Mahlako, Maeka eka le selepe ba re selepe gomela mere o remile o setlo re... qhubeka ufunde »

Boshomane

Sereto sa Boshomane* Ke Boshomane a Mmakadisha, Ke majatau a Rankapole a maselesele a marema ka tsedi metseng ya  batho. Ba re o se re go bona Mokone bošego wa re o mo foša ka leswika o tla mo mesa wa betha nyatsi ya mmago. Kapa* Mahatau wee, Ke ba Mmakadisha Boshomane, Ke Batho ba bo Tau sebapol... qhubeka ufunde »

error: Akuvumelekile lokho !!