Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Bodiba

***Sereto sa ga Bodiba*** Bodiba ke Kgomokgolo’a Banareng, Re batho ba ba boago thetelego ‘a bodiba, Kua meetsemagakwe, Mogobe nkego noka-tlhoka-boelelo, Re tšwa bodibane tšatši a bokone Gabo lehlokwa le rekwa kaKgomo, Ke Bodiba-boretela sepalela le baloyi, Gabo Magoši mahwa pele ma... qhubeka ufunde »

Bapela

***Sereto sa ga Bapela*** Letlepo la Bapela’a Mokwena, Baana ba Madiba maswana ga ukamelwe, Kganye o rile kea ukamela a wela. Na re bao re boago Seoko, Seokodibeng se merithi mebedi meraro monga maloba, Ga gabo Mmaselepe Mahlako, Maeka eka le selepe ba re selepe gomela mere o remile o setlo re... qhubeka ufunde »

Boshomane

Sereto sa Boshomane* Ke Boshomane a Mmakadisha, Ke majatau a Rankapole a maselesele a marema ka tsedi metseng ya  batho. Ba re o se re go bona Mokone bošego wa re o mo foša ka leswika o tla mo mesa wa betha nyatsi ya mmago. Kapa* Mahatau wee, Ke ba Mmakadisha Boshomane, Ke Batho ba bo Tau sebapol... qhubeka ufunde »

Bopape

Sereto sa Balaudi ba Bopape Ke Balaodi ba Mmatselana a tswako, Ba ba tswago Hlabine thabakgolo ya Mamphophore seokamela motsaneng. Batho ba Ntlabidi a Ntlebetlwana senamela thaba ka mokokotlo Magoshi a Palakana. Ke Batho ba Maila go fenywa ba mmathari a namane magola ka go puputletswa, Ba Mamotopo ... qhubeka ufunde »

Bakubung

Dithoko tsa Bakubung Ke Mukubung wa Mohlamatsana Mohlaka kodi, motseba tsa ba bang, Motho wa Leswetsa la Maitjadi Mohale, motswa lehlakeng Motho wa mokopu o motolodi Le o ntshe masimong Ke Mokubung waMamMohlamatsana Mohlaka kodi, motseba tsa ba bang Kubukubu , ntsha marota re bone Kubu e kaa ka ntlo... qhubeka ufunde »

Banareng

Dithoko tsa Banareng Ke Monareng Monareng wa ha Tswedipa Matshwele Tswedipa Nare ya e ya ja Lekgolela Modimo wa Shekeshe o na le Marla A na tlohela podi a tlolela thotolo Hi tjho bo Modikwe le Motohwana

Bhukwana

Izithakazelo zamaMpondo akwaBhukwana Mbarha Thole Lo Mthwakazi Mfaz’obele nye phesheya komfula Phaphu le ngonyama

Bafula

Dithoko tsa Bafula Ke Mofula , Mokolobeng Motho wa Marasakane Moana kolobe Moana phoofolo a e Jang Malema feela a sa phophothe Mmadinakana ka hanong Ha o batla kgotso , kgotso be nala Ha batla ntwa Bona metsu qholong ka kgohlopoing Marumo ke seqhanyane sa ntwa Hela mokola ona ke Raseqhanyane Ke Mofu... qhubeka ufunde »

Bahlaloga

Agee Bahlaloga! O hlagogile mohlaloga morwa’ sebodu sa Matome Morwa’ tshilo e sila botle, e sila ka Mokgadi a bo lehaiwa mmele, ga sile e a haila. Ke kwele ba re Manamela Ka hloma a namela thaba Anthe ke morwa’ sebodu sa matome Morwa wa bo mokgoba a kgoboketsa bahlaloga Ba boye ka ... qhubeka ufunde »

Bangani

Bangani Maqoco ngamathole endlw’emnyama yakwaXhosa. Zikhali Jojo Tiyeka Mbizana Butsolo bentonga Mgexe Mkhont’ubomvu Qha-qha-qha mazinyw’amhlophe Bukhulu bekhaya.   Abantu bakwaBangani bangaMangwane afika kwaXhosa ngenkathi iNkosi uMatiwane inkanise eButerworth ngeminyaka yama... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!