Batlhaping

*Sereto sa Batlhaping*

Ke Batlhaping ba ga Madi kgatsele ma tlhapa ka lobese,

Ba tsaya tlhowa ba iphorola ka yone,

Borra dikhunwana boo loshori lekima,

Ba e reng ba bua bo ba di iketleetse fela ba tshaba go itsa motse wa Batlhaping go halala.

Batheta-ntweng ba theta ba se na go bolaya

Ba re nare ya ga mmaSekgameketso tau e ne ya tsena,

Ya tsena mo Taung e tsamaya e sekame mohama !

Magosi a porometsa kodu ntwa ya runya,

Tshetla ya dikgwa ya tshara motho ya mo ja modiepa ,

Ya tsena ka mala a motho metsing ,

Banna ba fela ga sala go ja basadi ba Batlhaping,

Mosadi a bonwa a tlhamuketse ka bete sa tau ,

Ntlheng ya Borwa monna a bonwa a hunne thedi!

*Agee! Batlhaping ! Agee!*

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo