Bamalete

**Leboko la Bamalete**

Matebele a mantsho a ga masodi a Mphela
A ga selala le namane letlhakoleng
Di robaroba matlhakola
Di a robarobile fela di sa tla go a lala
Di tsoga di gopola letlhakola lengwe

Di tlhaolela nageng
Namane tse di dinaka di diobe
E re fa a re ‘gou’ di bo di re ‘goo’, Kgodumo!
O e tshabele mogotlhong
More wa nare ga o lebalebelwe
Mmitlwa ga o tshwane le lenaka, o tla tlhomolwa

Mogatsa mmolaya nare o ja a batla seantlo e sale gale
Kgodumo e maboo mabe, go boa e a gabalala
Barwa pataolo tsa mere
Barwa motlhana o tlhokile motsei
O jelwe ke magakabe le manong
Barwa kgodumo ya leselesele

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo