Boshomane

Sereto sa Boshomane*

Ke Boshomane a Mmakadisha,

Ke majatau a Rankapole a maselesele a marema ka tsedi metseng ya  batho.

Ba re o se re go bona Mokone bošego wa re o mo foša ka leswika o tla mo mesa wa betha nyatsi ya mmago.

Kapa*

Mahatau wee,

Ke ba Mmakadisha Boshomane,

Ke Batho ba bo Tau sebapola marumong?

Ke ba lekolakola sele mo,

Ke ba bjang  segola ka meiti,

Mankapole wee,

Nonyane ge e le mmekwa e namela more e le dimpsa di se e fihlele.

Thokana tsa basimanyana morotho wa majatau ga a gake o eta are tshorotshoro.

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo