Sentsho

Sereto sa Batlokwa ba ga Sentsho

Agee Sentsho sa Matlakala se itia koma legoleng

Masehle-olo sa Butšwana, Olo se naiwa mmele,

Ka Mohupong ga se naiwe

Re BaTswana ba Maphuthagadi a magala ba go phutha dikomana

Ke rena batho ba Maakatšila a bošego,

Tlou o sepela o seama o theeletša Ditawana

Ke rena batho ba Mamphela sehlabana maretola,

Manhlamangwe a fulare.

Re boa Bjatladi bja Mmaborela a Malatjie bofula Kolobe

Re boa šogole mohlakeng meetse a ntshe a pšha,

Ra fata didiba.

Re batho ba Mogolahlogo wa Lekwadi,

Hlogoya Tau kakanana, molala o ipolaile ka noši

Ke Batho ba Magomane, seala tšhitšhila,

Ba Bosetlamobu wa Sebela.

Ke Baefadi bagana ke bohulwane ba dumela boswana

Ke ba Molokonyane wa maena

Ba sefehla marumaswana, gwa tsoga go le megodi ya pula.

Agee Batlokwa ba Mamphela,

Ba kae bo Magomane a tebu seala tšhitšhila le bo Maputle ka kotse o ba lefeletse

Agee Mafakudu a bokone mafata didiba,

Bo Makhupurolla diatla a sa fetše

*AGEE SENTSHO MMINA KOLOBE AGEE MOTLOKWA

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo