Tsime

Ke Morolong,

Mminatholo,

E re e bona Boraa tau e emise ditsebe,

Tholo, phologolo e e kgong go itshireletsa ka Lebelo le Botlhale jwa yona,

E na le nko go dupelela le moloi. Ke Morolong Oo Rapulana,

Kwa Mahikeng Mahikeng wa Mmmostsanyana Tholo,

Tshetlana e e reng e hepilwe sentla ke Mmopi ka jwang ja tlago,

O bone letlalo la yona le phatshima jaaka e tshasitswe ka borekhu.

Tholo,******

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo