Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Tshala

Sereto sa Bafokeng ba Tshala** Ke Bafokeng¬†ba ha Tshele ya lekotwane batho ba Mmammulana motlatla, Batho ba Lebodi le bokopa le tswa kwana ha tshele, Le tla le bebenya ditetswana lekwee-kwee ke lang ha tshele hoja ho dutswe ho iketluwe ho suuwa kobo diqola, Batho ba jang mmutla o le tala botho bath... qhubeka ufunde »

Tsoku

Sereto sa Bakoena ba Tsoku* Tsoku Bakoena Ba Mohopa Koena e ntsho ea mohopa ea Mamoduoane, E reng ha e hloella e eme ka marumo kgwithi e apare madiba. Kobo ke mohlabo, mosamo ke bolele. Bakoena la re le re tsoalla bana la re tsoalla Ma aowa, Bapedi ba re loantsha ba re loantshetsa borena, Loana oena... qhubeka ufunde »

Thema

Ke rena ba ga Thema’a kgwele ya morei, ke rena baga Mmaphohlo’a bosepa kganthe bosepa le bona bo solwa ka leho. Ke rena ditlogolo tsa Matloga le Ngatha le Maguburu. Agee tlou tlou mphela, ngwana mmanakedi, Motho wa go wa le go tsoga lena, Kgwele ya moremi, mothekgeng ka lebota, Molepye&#... qhubeka ufunde »

Tserere

Dithoko tsa Bahlakoana ba ha Tserere Mohlakoana Pholo ya Disema! Leila ho ngoatheloa Leila polokoe ea maobane! Bahlakoana ba bina pina bosiu. Bahlakoana ba tsoana le BaTaung A! Ekaka ba hlanyetsa senkhoana! Oa Mahlatsi! Leila ha Mahlatsi ha le ke li khutla! Oa ma Mohoma o moholo Ke motho oa Mosito l... qhubeka ufunde »

Tshele

Dithoko tsa Tshele Ke Mofokeng wa ha Tshele Wa Lekotwane la mmulana motlala Motho wa Mmannoha e talana Ya jang mmutla o le Tala A jah ditsebe o siya mmele Lekwekwe ke lang ha Tshele Ke la mohla ho neng ho tsekwa morapo Ke thelleng Ke le Mofokeng wa ha Tshele Wa Mammulane a Motlatla He itswe shwi shw... qhubeka ufunde »

Tolo

Iziduko zamaTolo UNtombela UZulu UDlangamandla UMchenge UMfingo UNgwenyankomo UMnjanja Sihlobo sikaNonkuni zothiwe UMathund’enkundleni kuvel’indlela a Vumba lempongo liyanuka Bathi uMkhomazi awuwelwa Uwelwa zinkonjane kuphela Zona zindiza phezulu Zinkomo zikaMasango

Tshezi

Abantu bakwaTshezi bangaMaBomvana , baxhumene kakhulu nabakwaNgubane, Chonco, Ngezane kanye nabanye. Izithakazelo zabo zithi Jalamba Ndela Ngcutshana Nenese Sibiya ngodaka ngenxa yokweswela amahlahla UDeli UNjilo njilo kuyasa nasolwandle UMqal’ungangenduku UMalala nenkazana ithi ndizeke Inkwen... qhubeka ufunde »

Thekiso

Mokwena Moila letlhaka, Moraka metsi a pula. Nkwe se kgata ka boya. Mokwena wa Ntshi Dikgolo, Kwena sekopantsha dichaba, Seboptjwa ka letsopa. Seabula letsopeng, Seabodi sa di noka. 

Thusi

Mlotshwa Sishange Ndlebenkomo Bhulekuphangweni Makhanya Gcwabaza Nondlela Msuthu Ndandali Ntamonde Khambule Ndlandla Vunisa Zindela Manyoni Mbuyisa Mzilankatha Mshazi Mlambo Mabhedla Vunisa Nina enehla ngomzungulu niphuma eMpumalanga Umzungulu wasala wabola Sbumbu setshwele eligulayo Madla umchamo w... qhubeka ufunde »

Tsotetsi

Motlokoa oa ha Manthatisi, Motho oa Tsotetsi oa Lebaka Motho ea neng a nyele mokopu Oa Mamohato oa butha buthe Motho oa Kubu Ke nare ea tsolo le lefubelu Le nng le otle habeli ka har’a kereke Le ipatlela ngoana lona, Ntlenyana Selepe Mokhesi o hana kererke, O etelloa pele ke baruti tseleng, Le... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!