Tebeila

***Sereto sa Baroka ba Tebeila/Debeila**

Rena re ba Tebeila modingwana,

Ke badimo ba nko di meetse.

Rena re Baroka ba mahlo a magolo,

Rena re batho babo malepeletxe bare lepelletxa mahlo a magolo mohwaduba.

Re na re boa makhutxo re boa makhutxo a bo sekororo.

Re boa tseletsele ga marahunyane re boa tseletsele barego ga e ne tsela go leeto,

Kgopo e re go tsena ntshe e timele.

Re fologa Sego sa mapamodibeng a shakole sego ga re namele re a ologa.

Re ba tho ba bao mashebe mashebekanya dinaga xoo mashebe o txwa ka Borwa o txo senyana o txo hlaba matebele a a kateletxa digoba digoba teng.

Rena re batho babo moukangwe a diala phogole,

Re Batho ba bo Ramatladi thakga mosepelo thakga matladi bagolo ba gago,

Ba rego monne motelele setlola melora,

Xoo motho o nwa meetse ka kuane.

Rena re ba bo kgoxi mmakapara diswana,

Dipheta le matsika a mahubedu.

Re Batho ba bo mothupi a namanyana ntswhanyana.

Ke Batho ba bo Kutume a maragana,batho babo patanke a tsela.

Ke chaba Baditi***

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo