Maubane

*Leboko la MAUBANE*

Rena ba Maubane re Bakgatla ba Mocha’ a Rakau,

Re bana ba Matlaisane’a Moleka

Bare Moleka imela letsogo Mme Mphiri o imele Molala.

Ditlogella mangwa tse di tlogelletsweng yena mong Tabane’a Modisa botlholo wa Pogoti ya Lehaba la tladi e khibidu.

Bare Bakgatla ke batho ba sa belegweng,

Ke ba weleng ko godimo bare phuuu mo fase,

Ba phatlalla batswa diketlana tsa Marope tse ileng tsa tlhoka mokgobokedi,

bare di kgoboketse ke mang ge e se yena mong Tabane’ a modisa botlholo wa anang Kgabo le Matlaisane.

Re Mahula’ a Marope bare o e seng Lehula le mohule,

Le phale ba bo Mosese Maatlapa Mongatane ba ileng ba tlogela Motlogolo wa bona Mosese a sala a tsoga dibete ke Bakgatla

A re nna Mokgatla ke Masubeletsa ka lerumo,

Ke tlhwele ke subeletsa Mapono Thabeng ya Mashiya Namane’ a Bakgatla,

Mme ke Rokeletse Lepono ka lerumo la tsebe ya Kgomo e telodi,

Ke era Patlaka letshwao la Ba- Mocha.

Lena Digolokwane tsa Kgomo e telodi le reng Ngwana Kgosi ya Bakgatla o bonwa ka sefaga sa thaga Molaleng mme Phatleng ona le letshwao la Badimo godimo ga leitlho la molema.

Re ba Tabane wa modisa botlholo,

Ebile re ba Mmadiobe, ke ka moo re akanang ka diobe,

Mokgwa teng re batho ba bowang ko Ube le Motlhopheng.

A re na Bakgatla le reng le seka Bogosi le merafo e sele mo nkebeng le seka le bo Pogoti le bo Botlholo mme le le makgatheng a Noka tse pedi e leng Odi le Moretele.

A ko tlhetlhise dira le Molapo wena Mokgatla Kgabo,

Ka lebaka la gore mphao wa dira ke meetse

Re bana ba Mmakhukhune’ a Matlaisane wa reng Nna a kea khukhuna a ke atla le Lengope ke tlile le Lehwilitsana la thibedi’ a bo Malebo le Uwate wabo Moleshi wa Kgabo!

*Mokgatla Kgabo!!*

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo