Matsetela

***Sereto sa ga Matsetela***

Ke Poledi ya bo mabokanyane yo a e shitago ke tuko lekala ge ele marumo ga bo a lekane,

Ke motho wa bo Mankalela manamela re kwele bare manamela re tloma go namela thaba santhe bare ke linting.


Ke di pereka merakala pudi tsa go ja mphapa pudi tsa ngwana thongwana.

Ke ngwana Thongwana mabalabala yo go tswa le mabala ka teng thongwana bo la ngwato.

Ya re ge di tshwere are ditsholle,

Ditsholole di tlene le medina ngwato.

Dinale maeto di tlatla di tla re letela.

Bara ditloo jwale di theogela ka nokeng.

Makgalaka

Mshitwa wee!WEE..**

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo