Thema

Ke rena ba ga Thema’a kgwele ya morei,

ke rena baga Mmaphohlo’a bosepa kganthe bosepa le bona bo solwa ka leho.

Ke rena ditlogolo tsa Matloga le Ngatha le Maguburu.


Agee tlou tlou mphela, ngwana mmanakedi,

Motho wa go wa le go tsoga lena,

Kgwele ya moremi, mothekgeng ka lebota,

Molepye’a mahlo a ma hwibidu.

U re pshintse ra ya rena Balepye.

Re ana Tlou, Tlou Molepye

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo