Tserere

Dithoko tsa Bahlakoana ba ha Tserere

Mohlakoana

Pholo ya Disema!

Leila ho ngoatheloa

Leila polokoe ea maobane!

Bahlakoana ba bina pina bosiu.

Bahlakoana ba tsoana le BaTaung

A! Ekaka ba hlanyetsa senkhoana!

Oa Mahlatsi!

Leila ha Mahlatsi ha le ke li khutla!

Oa ma Mohoma o moholo

Ke motho oa Mosito le Napo!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo