Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Imithi yesintu (Izincazelo nezithombe)

Machete

Sereto sa Batshidi ba ga Machete: Batshidi Wee!! Agee wa sere chidi boela Sekgopene sa Mailula sa Mamotlhaka Selemo Letlhabula yaba kowane ya marega. Ke Batshidi ba Mmasekgope re kgopa mmata mafsi a kgomo gare kgope. Ke ditlogolo ts Mathunya keke salla maforong; Ditlogolo tsa Makena sekoting ke mpowene Makena se betse lerumo godimo Mapantiti a tshaba bangwe ba potlepetlisa melomo bagale ya ba bo Mmadiko bone Motshwana. Ke babo Morwafi a mmatshidi tshwana ya bo nnyenyane le moloto. Ke ba bo Mapudi tsaka tsa Matsapola Pudi tsaka di fula dikankane Seumone sabo Maphenya Ngwakwana Ke ba bo Ntsiki a... qhubeka ufunde »

Khuphe

Umlando ngesibongo sakwaKhuphe . Abantu bakwaKhuphe iningi labo litholakala eNingizimu yezwe laseZimbabwe endaweni eyaziwa ngokuthi kukwaMzilikazi noma kwaMthwakazi nokuyindawo eyabe iyizwe leNkosi u-Mzilikazi ka Mashobana Khumalo ngaphambi kokuba idliwe ngamaNgisi ngowe 1893 . Kukhona noSopolitiki ... qhubeka ufunde »

Ngoepe

SERETO SA BAKONE ba ga NGOEPE: Agee Bakone Weee!! Re ba ga NGOEPE a MashokO a tlabo , Ke ba ga NGOEPE a Masholosholo Ke ba ga seya le lejwale bodibeng a be a boa le bjona. Ke ba ga serorometsa ngwetsi ka polo ya mpotoko, Mmatswale a kganakgana a re Ngwanaka bogadi o bo humane. Sholosholo ga ke sole ... qhubeka ufunde »

Nkiwane

Umlando ngesibongo sakwaNkiwane Abantu bakwaNkiwane batholakala eNingizimu yezwe yaseZimbabwe endaweni ebizwa namuhla ngokuthi kukwaMzilikazi noma kwaMthwakazi. Eminyakeni eyedlule kuke kwaba nomdlali webhola owakulesi khona eZimbabwe ogama lakhe kwakungu-Melusi Nkiwane. Lo Mdlali wayeyiSitobha , wa... qhubeka ufunde »

Modiba

Sereto sa Modiba Matsitsi wee! Ke nna Modiba Kgomo ya Masilo Ke pepwa ke bo-Maimela motshwana pholo ye ntso, Letlile boditse ke goga le fase. Matsitsi maana segotlo batho ba mmatema leepo Meyepelene wa Sekgotla sa Mmapelegwa, Aa nyonyana tsa go ja batho. Ke Batho ba bo Maimela makgofela motho ga a i... qhubeka ufunde »

Bopape

Sereto sa Balaudi ba Bopape Ke Balaodi ba Mmatselana a tswako, Ba ba tswago Hlabine thabakgolo ya Mamphophore seokamela motsaneng. Batho ba Ntlabidi a Ntlebetlwana senamela thaba ka mokokotlo Magoshi a Palakana. Ke Batho ba Maila go fenywa ba¬†mmathari a namane magola ka go puputletswa, Ba Mamotopo ... qhubeka ufunde »

Matjila

Sereto sa Matjila Bo Matjila ke ba bina Kgomo. Ba re Kgomo e tsaletse motsileng motlhana wa jewa ke dibatana tsa naga, Wa jewa ke Bophiri le Bophokojwe. Bo Motjila ba tswa ko ga Mmakau ko morafeng wa kgosi Tabane. Ka dinyaga tsa bo 1400-1500 ba ne ba agile mo dithabeng tsa magaliesburg west of preto... qhubeka ufunde »

Lamola

Sereto sa Matebele a ga Lamola Letebele Lekwankwetla, Tlou leja motho letlogela kgomo Malamola wee, Ke batho ba ga moswa magonya o meditse mmutla ka moso o tla tsoga a metsa diphuthi, Ke bana ba bo malose ba tshwara mphara ka thamo ka maoto e a raga Ke Batho ba ga bo kebekebe¬† seatle letsogo la mok... qhubeka ufunde »

error: Akuvumelekile lokho !!