Ngoepe

SERETO SA BAKONE ba ga NGOEPE:

Agee Bakone Weee!!

Re ba ga NGOEPE a MashokO a tlabo ,
Ke ba ga NGOEPE a Masholosholo
Ke ba ga seya le lejwale bodibeng a be a boa le bjona.

Ke ba ga serorometsa ngwetsi ka polo ya mpotoko,

Mmatswale a kganakgana a re
Ngwanaka bogadi o bo humane.

Sholosholo ga ke sole selo ke sholosha dingope ka Tsea ka tsona Basadi.

Ke ba ga Poo Magana go buswa kgoroga mohlakeng le thapama .

Ba ga sebula ntlo ya bogosi,

Ka go nanakela monye wa ntlo a phurumuloga.

Bakone weeee!!!!!!!eeeeeuuuuu!!!!!!!!!.

Ke Phiri bathong ke a nkga go ya mahlong a tau go thata.

Age ke batho ba bo Monala a
Feta le moleseng go ba le mmona ke lenong le phaswa la kgoro ya mosate le tswang
Bodiela botengteng bja mmakgapana a lenong

Eeeeuuu!!!!!!. Leleleleeeeeee!!!!! Eeeeeeeeeuuuuu!!!!!!!

Ageee Nna ba geso ga ba gona ba kwa Makgabeng a kgabakgaba a gana tsatsi le wela.

Bangwe ba kwa ga segodi sa mmatemana ,

Bangwe ba kwa sesaope sa bo njana le
Nailana a motshadibe

Eeeeeuuuu!!!!!! Leeeeleeeleeeeeleee!!!!!!! Eeeeeeeeuuuuuu!!!!!!!

Agee Bakone weee…

Ba re ba ga NGOEPE e hlobogeng , Holofelang bolokwane
Go ba Bogosi le bo amogilwe ke Kgosi Matlala ke yena Mokone wa ntshi dikgolo
Mmina thlanthlagane

Agee!!!!leeeeleeeeleeee!!!!!!!Eeeeeeeeuuuuuuu!!!!!!!!

Batho ba Motlhotse ,

BAKONE A RE KOPANENG KA LERATO LE THEKGANO

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo