Nkiwane

Umlando ngesibongo sakwaNkiwane

Abantu bakwaNkiwane batholakala eNingizimu yezwe yaseZimbabwe endaweni ebizwa namuhla ngokuthi kukwaMzilikazi noma kwaMthwakazi. Eminyakeni eyedlule kuke kwaba nomdlali webhola owakulesi khona eZimbabwe ogama lakhe kwakungu-Melusi Nkiwane. Lo Mdlali wayeyiSitobha , wayebuye adlalele neqembu lesizwe lakhona eZimbabwe.

Laba bantu bakwaNkiwane kuthiwa babekade bengababakwaShabalala. Kuthiwa basuka ezweni labo eSwazini kusabusa iNkosi u-Sobhuza Dlamini baphikelela lapho sekuseZimbabwe khona bafike bazinza eNingizimu yezwe laseZimbabwe. Indawo abafike bazinza kuyo yayisaphethwe ngabaLozwi(ingxenye yabeNyayi) , kodwa kuhambe kwahamba yagcina isiphethwe iNkosi yabakwaKhumalo iNkosi u-Mzilikazi ka Mashobana Khumalo. Kuthiwa ohambweni lwabo bafike baphumula ngaphansi kwesihlahla soMkhiwane owawuthele izithelo zamakhiwane zithe cithi saka . Kuthiwa bejabula kakhulu ngenkathi bebona lo Mkhiwane kwazise nephango laselihlasele . Kuthiwa bazitika kulowo Mkhiwane kangangokuthi bagcina begobe namadlangala kuleyo ndawo (ukwakha izindlu zezikhashana/temporary houses) . Bagcina bethuthile kulawo madlangala baqhubeka nendlela. Ngesizathu sokuthi babesindiswe uMkhiwane enkemaneni bangcina bezibizwe ngokuthi bangabakwaMkhiwane , kuhambe kwahamba bagcina bebizwa ngokuthi bangabakwaNkiwane ngenxa yokubhimba isiNguni kwabaNyayi ababebuswa iNkosi u-Mambo. Sebefikile kwelabeLozwi kuthiwa iNkosi u-Mambo yamekela kahle kakhulu ,yabasikela nezwe. Kuthiwa yabathanda kakhulu kangangokuthi yagcina isibanike nasibongo sakwaMoyo nokuyisinongo saseBukhosini bakwaLozwi . Kuthiwa vele iNkosi u-Mambo kwakungumkhuba wayo ukuthi uma yayithande isizwe -isinike isibongo sakwaMoyo.

Kwathi ngesikhathi leya ndawo yasebuLozwi isiphethwe iNkosi u-Mzilikazi abantu bakwaNkiwane banyomuka esibongweni sakwaMoyo babuyela kwesabo sakwaNkiwane, abanye babo bazibiza ngokuthi bangabakwaMthunzi bekhumbula umthunzi wesihlahla soMkhiwane. Laba bantu bakwaNkiwane babedume ngemilingo , kuthiwa uMfula uMguza babewuwela udla izindiwani. Kuthiwa babenengubo yabo ababeyendlala phezu koMfula ogcwele bese bewela ngayo . IQhawe elikhulu lakulesi sibongo sakwaNkiwane ngu- Abraham Nkiwane owahola ithimba elalanda izikhali kwamanye amazwe ngesikhathi soMzabalazo waseZimbabwe . Kuthiwa wayezifihla ePulazini likaYise ngaseLuphanda eLupane.

Ake ngime lapho nina beNgabade

Izithakazelo zakwaNkiwane

-Mthunzi

-Owaphumula amaKhosi namaKhosazana

-Madikane

-Zinkom’ezadliwa kwaDlamini eSwazini

-Mndambeli

-Mahamba phambi kukaMzilikazi

-Woze

-Ngubonkulu/Majilagulu

-Dulo la Mambo

-Gumi labakazi(iShumi labafazi)

-Fuzwayo

-Buhlalu beNkosi

-Majikeduze

-Jetsheni

-Makhuthwa lugodo

-Funamajiba

-Wunkwe osela laph’okungasel’ezinye

-Nyankombe ozond’intaba

-Sima solithubela

#Ulibinda

#Khumu!

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo