Machete

Sereto sa Batshidi ba ga Machete:

Batshidi Wee!!

Agee wa sere chidi boela Sekgopene sa Mailula sa Mamotlhaka Selemo

Letlhabula yaba kowane ya marega.

Ke Batshidi ba Mmasekgope re kgopa mmata mafsi a kgomo gare kgope.

Ke ditlogolo ts Mathunya keke salla maforong;

Ditlogolo tsa Makena sekoting ke mpowene

Makena se betse lerumo godimo Mapantiti a tshaba bangwe ba potlepetlisa melomo bagale ya ba bo Mmadiko bone Motshwana.

Ke babo Morwafi a mmatshidi tshwana ya bo nnyenyane le moloto.

Ke ba bo Mapudi tsaka tsa Matsapola

Pudi tsaka di fula dikankane Seumone sabo Maphenya Ngwakwana

Ke ba bo Ntsiki abo dithipa eja o ba gomele nama ga tse no

Ke tsabo Nakedi la Mafatafase la fata ga le boe feela.

Batshoroma/Bachoroma wee!!!!!!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo