Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Imithi yesintu (Izincazelo nezithombe)

Moyo

Umlando ngesizwe sakwaMoyo. Abantu bakwaMoyo abatholakala kakhulu ezweni laseZimbabwe bayisizwe esikhulu futhi esinomlando ojule kakhulu. Indawo abatholakala kuyona kuthiwa kusebuKhalanga nokususelwa egameni elithi ‘Karanga’ nokuwulimi olukhulunywa kakhulu kuleya ndawo. Ezinye izilimi ezikhulunywa ebuKhalanga isiNdebele, isiTshwana kanye nesiVenda . Laba bantu bakwaMoyo kuthiwa babedume kakhulu ngemilingo, bephatha umuthi othi thi!! Laba bantu bakwaMoyo babuye baziwe ngokuthi bangabaLozwi , nokuhumusheka ngokuthi ‘bangabaBhidlizi” ngesiZulu. Kunomahluko phakathi kwabaLo... qhubeka ufunde »

Makgalemele

Sereto sa ba ga Makgalemele Rena re bana ba Kgosi Ba Kgalema’ a mosadi ‘a Borwa wa Makgalemele ‘a Molefe Kutwana nyakwana’ bo Mmamorietsane wa bo Mmolawa Re bana ba Kgalema’ mosadi e moso Ba rego tshabang Mabefe showe o etla! Ba re Tau lesa kgomo Mabefe oe tla Nna re Ba... qhubeka ufunde »

Galane

Sereto sa ba ga Galane(Matebele) Mafiri maja bobola Ke ba gaGalane a makhafola Ba Sehlakwana sa Matebele Re bana ba Mmakahlola ka thaba Tibane Are ge a bitja Malose a bo lepedi a ngwana mofo oa tuma o tuma le bakgonyane Motho wabo tjale a bo jone setshosa batho ke mafiri maja a bobola Bare batlaja l... qhubeka ufunde »

Mathibela

Sereto sa ba ga Mathibela. Ke rena bo Mamashianoke a lekgehle molomo ntsokotsoko Ke Nonyane e tsatsailane maila go kgongwa,wa e kgoma madimo aa tsoga Tsatsailane inyoni wayithinta kuvuka isivunguvungu Ke kgongwana ya bo marulanyane Ke kgongwana ya bo motxwagele. Ke batho ba bo gelela bokgabo morwa M... qhubeka ufunde »

Motobetjane

(Sereto sa Matebele a Motobetjane) Ke rena Matebele Makonkwane Ra hloka kgomo re ja motho! Re maku’bu-kgomo Matebele Matebele a go Sepela a sa tšwara! Ba re makubu ga bane sereto Sereto ke mma bona a hwile! Ke bona Matebele makonkwane Ba rego ba hloka kgomo ba ja motho! Ke batho ba gabo Lemetša ... qhubeka ufunde »

Seakamela

Sereto sa Batloung ba Seakamela Ke Tlou seja mehlare yeme kgolo Ke sethulama sa Ramponya a Khoshi, Ke motho wabo Sepatakane Sa podu mohlabi o hlabile tshukudu Motho wa bo Moswana mohlapa mmele ka lebese Mpodu wee Osere tlou benye ba tlou ba gana. Wa gata batho ka di gata masepa Ke motho wago tsoga b... qhubeka ufunde »

Selowa

Sereto sa Batloung ba Selowa Agee Tlou! Agee Molotswi ke batho ba boyago thobolong a mere e tekago esena letlopo! Ba boya mafakong a jeke la bana sehlwamolomong ba bo maile swifi la boroka la ifala pula eya na, Re batho ba senyane renya dithokolo Baroka ba nya dithlakola, Ke batho ba Masiakwala o ka... qhubeka ufunde »

Mokwele

Sereto sa Batloung ba Mokwele Ma Tsutsa wee! Mapokoro wee! Ekwang batho ba tswang Mohlutsi!! Ke Mokwele Tlou-a-thabana. Tlou ya Mapheahana Selema ka patla. Mpheng e shia boima. Ke motho wabo Mohobe Monwena-Dikwana Tsa re go nwa tsa hlapa seretse Ke motho wabo Mma-Lesibe hlaba Kgogo, Go hlaba ke Maho... qhubeka ufunde »

Nchabeleng

Sereto sa Nchabeleng: Ke bana ba Mokhulwane’ a mo leta legola. Ke batho bao ba bowago seoko seokodibeng Se se merithi mebedi Meraro mong wa maloba. Batho ba bo Serunya o runya bjang, Wa swara naga wa kgeretla. Wa ba wa fihla mehlabeng e megolo ya Thetiane. Batho ba bo kgolane wa Mmamokadi wa b... qhubeka ufunde »

Kgasago

Sereto sa Balobedu ba ga Kgasago* Ke Rena baga kgasago ya Mmamodisa a dikgomo E se rekwe go rekwa moleti a thaga Wa seya le pitsa masemong Re ba Mmanoga a ralala bodibeng mogoga wa noga wa sala kgakala… Re Balobedu ba loba ngope Balobedu babo Mogale re boa phokole setloumaneng sa moxaba a loko... qhubeka ufunde »

error: Akuvumelekile lokho !!