Mathibela

Sereto sa ba ga Mathibela.

Ke rena bo Mamashianoke a lekgehle molomo ntsokotsoko

Ke Nonyane e tsatsailane maila go kgongwa,wa e kgoma madimo aa tsoga


Tsatsailane inyoni wayithinta kuvuka isivunguvungu

Ke kgongwana ya bo marulanyane

Ke kgongwana ya bo motxwagele.

Ke batho ba bo gelela bokgabo morwa Mpxana Kgweng

Gelela bokgabo Mabogo a tlale

Ke go retile marabe sekwala,noga e se nago modimo le motho

O re ke gaxa ka mabu ga e lome

E sale e rakelela ba ga rajwang ka dikgageng.

Ke Sengalela mongadi wa pelo e thata

Sengalela Matebele baSotho a sa ba ngalele

Ke Batho ba bodiba botala lapeng la bo Thakane

O se bo bone botala ga bo welwe

E sa le bo wela morwa Mosegane

E sa le bo wela makoko a Thulare

Ke go retile diala masweni

Diala le mphego ga bo Matsepe

Dingwe di lapeng ga bo Thakane

Ke Batho ba bo mongwa motse Ramogago

Ke Batho ba bo Mabule se bula ntlo a tlogela mampxa a xala a fenyeka

Ke Batho ba bo Khawulela Ramakhehla

Khawulela di seje wene dije Matseolane a Ratsetse

Ke batho ba bo setla le kgomo mmagwe a hwile mokgolokwane wa tlhoka batei

Mokgolokwane wa tiya ke basadi ba ga Lekere.

Ke batho ba bo Nkwetona nkwe se fologa thaba

Mabala a xala gohle,mabala a xalela Leokeng

Rena re txwa Tubatse tletlolo
letlase ke la BaPedi

Ga ngope lebe se wela difofu

Le ba mahlo ba a le wela

Ke txhaba baditi

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo