Mokwele

Sereto sa Batloung ba Mokwele

Ma Tsutsa wee!
Mapokoro wee!
Ekwang batho ba tswang Mohlutsi!!
Ke Mokwele Tlou-a-thabana.
Tlou ya Mapheahana
Selema ka patla.
Mpheng e shia boima.
Ke motho wabo Mohobe Monwena-Dikwana
Tsa re go nwa tsa hlapa seretse
Ke motho wabo Mma-Lesibe hlaba Kgogo,
Go hlaba ke Mahoboro.
Ke ma-Kwetsaneng a ntlo-Leswiswi, Batho ba ba paletseng Kgwadu aba nyaka
Feleletsa Tlou!!!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo