Selowa

Sereto sa Batloung ba Selowa

Agee Tlou!

Agee Molotswi ke batho ba boyago thobolong a mere e tekago esena letlopo!

Ba boya mafakong a jeke la bana sehlwamolomong ba bo maile swifi la boroka la ifala pula eya na,

Re batho ba senyane renya dithokolo Baroka ba nya dithlakola,

Ke batho ba Masiakwala o kare le ka mpha pholwana ka tshohlela ka eta ke ntshetsa mangwe masogana

Bokga molotswi wa bo tshikgowakgowa mutshethethe wa nthokgwa aena bete(ke masapa ka selobedu)naka di lla mesonono,

Re Batho ba Boserofse maila o supsa wa re ntlo tsa mmaneago di a swa.

Ke Tlou tshinyi seila nama,

E fula mere ka moka ya godimo eya roba.

Ke Tlou yao dya Mekgwalo le meoka

Aaa riye riye riyeeeee Hooooowwwaaaa.

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo