Seakamela

Sereto sa Batloung ba Seakamela

Ke Tlou seja mehlare yeme kgolo

Ke sethulama sa Ramponya a Khoshi,

Ke motho wabo Sepatakane

Sa podu mohlabi o hlabile tshukudu

Motho wa bo Moswana mohlapa mmele ka lebese Mpodu wee

Osere tlou benye ba tlou ba gana.

Wa gata batho ka di gata masepa

Ke motho wago tsoga boshego a tsogela Boakamela goyo tlhapa kgoromela

Agee Seakamela

Le matsha balwa ba swere Mphaka omo hwibidu

Ke batho bago tsetsema golla mphane a khuma lodi,

Agee Bakgalaka wee,

Ke Seakamela,

Tlou a Boakamela Diketso

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo