Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Galane

Sereto sa ba ga Galane(Matebele) Mafiri maja bobola Ke ba gaGalane a makhafola Ba Sehlakwana sa Matebele Re bana ba Mmakahlola ka thaba Tibane Are ge a bitja Malose a bo lepedi a ngwana mofo oa tuma o tuma le bakgonyane Motho wabo tjale a bo jone setshosa batho ke mafiri maja a bobola Bare batlaja l... qhubeka ufunde »

Gamabula(Bakwena)

Sereto sa Bakwena ba Gamabula. Ke Mokwena Moila Lehlaka Moroka a Meetse a Pula. Ke motho wa Sehlaga sa Mamashiane Sehlaga se agelwa Kwena. Ke motho wa go itukisetsa go Hlaba Wa Marapo a bo Mmashiko. Ke motho wa go aga Ntlo ka Bodutu. Ke motho wa bo Mamphe ke go fe, wa bo Mantime ke go time. Ke Kwena... qhubeka ufunde »

Gadlume

Iziduko zakwaGadlume UNokwindla UNcancashe UGabul’ukhula UMalamb’ayendle okutya iigusha athi ziziduli zethafa UTyhopho ILamba lidlile UNokwindla UNdulini

Gcuda

Izithakazelo zaMampondo akwaGcuda Yekana Doyi Sikha Mntshontshose Mzi wokuzenzela Umphunguli wembiza Kuba kuthiwa bayarhala bengerhali

Gabela

Nsele ka Lindamkhonto! Ngilinde-ngisaland’ ezami, eMazungeni! Shulubez’ elikhulu Elisind’ abazali nababelethi! Selulamthwalo Usinda amadod’ eZungeni! Mkhondo Vezi kaNonene Maqomboli kawakhohlwa zindlela abadala zibakhohliwe Zikhundla ezimbili Esokulala nesokuthamela Nina bakaNkomo zeza nomun... qhubeka ufunde »

Gabuza

Gumede onhlokonhle Qwabe Mpangazitha Malandela Ngokulandela izinkomo zamadoda Nonombela kaMafuyanduna Khondlo Phakathwayo Godolozi Vezi Mnguni Mfumbathi wemvula Magaya isicaba sibe sinye Malandela ngokulandela izinkomo zamadoda Nqenqema kaNozitombo Shiyampahla ulandele intombi Khuzwayo Nina bakaSidl... qhubeka ufunde »

Gama

Mbokane Gama Mdluli Phalala Mpembe Mthulela Ngcangcanana Wena owathunda  egumeni kwa Mngomezulu UMngomezulu wayothunda azaleni Mzozwana Wena ka Matshana Mlangeni Mlotswa Mkholwa…

Guma

Guma Ngogwana, Suthisamagxegwana, Zandla zibomvu ngokuphatha ilanga. Suthisamaphiva namasongololo, Siyaye sibasa endleleni singosi lutho Juba elakhale mate kwazekwasa upotoloza engalele. Somomose, Mpinda kaNomopha, Mngezane, Mangena ngesitha ekhaya.

Gumbi

Skhende, Jele, Ntini Ngubo yengwe. Somkhanda, wena owakhanda amadoda, Wena ka-Mathumb’ayiphanyeke, Ntongande, Mdakane, Mehl’enkomo, Ntini, Nozingelayo, Ndandali, Wena kaNgoni, Mlotshwa! Ndandayi Mehlwenkomo Malila ngomkhonto abanye belila ngezinyembezi Siguguda senyathi Wena kaKhokhozela njengeQ... qhubeka ufunde »

error: Akuvumelekile lokho !!