Gadlume

Iziduko zakwaGadlume

UNokwindla

UNcancashe

UGabul’ukhula

UMalamb’ayendle okutya iigusha athi ziziduli zethafa

UTyhopho

ILamba lidlile

UNokwindla

UNdulini

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo