Gabela

Nsele ka Lindamkhonto!

Ngilinde-ngisaland’ ezami, eMazungeni!

Shulubez’ elikhulu

Elisind’ abazali nababelethi!

Selulamthwalo

Usinda amadod’ eZungeni!

Mkhondo

Vezi kaNonene

Maqomboli kawakhohlwa zindlela abadala zibakhohliwe

Zikhundla ezimbili

Esokulala nesokuthamela

Nina bakaNkomo zeza nomungu njengemabele

Mawombe!

Sizinge!

Thambisa!

Ndindane!

Sakasa!

Mntungwa!

Ngqungqulu eshay’amaphiko eSidindini!

Mabuya zembethe!

Ndindane ka Mgabhi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osesithombeni nguMnu Glen Gabela onguMlingisi

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo