Yeni

Shibase

Mqathongo

Hlatshane

Bhengu

Mntungwa

Nodlela

Mgabhazi

Nkophe ezinde  ngokuqhwebana

Mancinza abancinza intombi maqede bayibuyisele esokeni

Ntombi’zibuy’emendweni ngokusaba ukuhlupheka

Nonyukela owanyukela egqumeni lakwaSamasama

Muntomuhle

Qhenya

Shayankomo

 

 

 

 

 

Osesithombeni uMnu u-Melusi Yeni onguMlingisi

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo