Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Imithi yesintu (Izincazelo nezithombe)

Mosegedi

Sereto sa Mosegedi** (BaTshweneng) Mampe Mosegedi Ditira Matsimanyai o seakana Notwane Phadima Maele MoHurutshe go tswa kwa ga LoweKa sereto ke Motshweneng Ka setso ke Mohurutshe Ke Matsimanyai o seakana, Ke Motshweneng, Ke phologolo sebatana sa naga, Ke Motho yo sa jeng nama A tshela ka diphepheng Ke rotwe. Palama dithota le dithaba o batlele Batshweneng kitso , Hela o ba tlhokomele ba se ka ba go kgaola dinala. Kana ga se dinala ke phang ya go epa dirokolo Bo sengaparile le metswe yotlhe ya naga. Bagaetsho lo se bone tholwana borethe ka ha ntle Teng ga yona go a baba! Dikwalo di kile tsa tsw... qhubeka ufunde »

Rantao

Sereto sa Rantao** Morwa Ntao wa mare a majaga a Matebele Morwa kobo ya Tau O go tilweng kgomo e lla e okometse Lepele E lla e okame BitsweE lla e potile Tswenyane morago Badisa le  e Bokolotseng Lo e Bokolotseng Lo be lo e gogeng ka Melodi banna Ngwana wa ga le masa-masa wa moloi O re bolelela a ... qhubeka ufunde »

Morongwe

Sereto sa Morongwe** (Batshweneng) Bo Morongwe ke Batlharo ka Setswana(Batshweneng sesothong) Leboko la bone Ke Mmamogatiti wa lewaTshwene ke naiwa mmele Makopong ga ke naiweKe tshirelediwa ke seribaTshwene fa di ya masimong Go eta tshwenegadi peleRotwe a sa kwa morao A sale a diretolola Ke ne ke fu... qhubeka ufunde »

Lekaba

Sereto sa Lekaba** Morwa Boikanyo Morwa Lekaba Pelesa e mogala ga re eje re etaka ka madila patlheng re e belese ka makuka re eise gae Kana wena o Morwa letsholo o menwe ke raya ya mabogo le maoto O kana ka photshana motho aka go akgola ago tshwantsha le ngwedi le naledi Kana setlhare se mo kgotlhen... qhubeka ufunde »

Mutle

Sereto sa Mutle** Diholokwane tsa kgomo e tilodi kgabo Mokgatla e namela setlhare e jeboreko. Kengwana wa Malata a selope a moriti o le mong Malaka malekane sebeso Ba Rasuhu le letse lesa kokonwa. Ngwana wakgosi ya diholokwane o bonwa ka sefaga sa thaga mo Molaleng**

Lebelo

Sereto sa Matebele a ga Lebelo** Ke Letebele la duka-kgomo lebelo Ke Ngwetjana mashia-shika O buile aetswa bogwe ba gagwe atla a tshwere ngwetjie ka letsogo Rena basadi re nyala ga Matlala Basadi ba Matlala o ba bona ka dipitsi le ka dikgokong Wena Lekalakala la moletjie,la modula-thoko Ipoloke thok... qhubeka ufunde »

Lekalakala

Sereto sa Bakone ba ga Lekalakala* Ke Bakone ba Ntshi dikgolo Ba Lekalakala le Moletsi Modula thoko oe poloke, Thoko ho nna dikokotla Ke ba mashianoka a dilwana Se aga ntlo ka bodutu a busha a kona molomo, Ke bana ba Mamphunyaa molapo wa bo seripana sa lefielo, Ha a bolo hoja mabele Mpunyana a lema... qhubeka ufunde »

Mokwatedi

Sereto sa Mokwatedi** Re batho ba Mpamonyane Mokwatedi, Ba pheta ye swana bogoko, Ke ba Selokelela leselong, Monye mahlaku masa a opelwa mohlang oa ja Ke Bakone ba Ledulatheko sekgutelela bahlaloga. Modulatheko ipoloke theko, Kgauwswi o dule dikokotla. Ke bana ba Malwesha a ngwana Chokwe , Malwesha ... qhubeka ufunde »

Mabitsela

Sereto baTau ba ga Mabitsela*** Kgomo  e  a tshwa! E  Kgangwa    ke  mang ? E  Kgangwa   ke Motsomele  wa Meriti menga  mebedi maloba, tau  ya  Tsomela. Ke Motho wa bo Mabitsela a bo di kgosi, Tau  se jela Leopeng, Se gakantšha  diphukubje le magokobu. Ditau ge di e ja di a bopa tš... qhubeka ufunde »

Katane

Sereto sa Katane** Kgosi Mmusa Morafe le baloi sehlapa nokeng, Motho wa go phatsima marete motshegare le bosigo – Go phatsima ga rena ke go imisa mosadi a re tsalele Kgosi. Katane ga a rete Motshegare bana ba le teng, sereto re se reta bosigo ba isitse marapo go beng.

error: Akuvumelekile lokho !!