Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Imithi yesintu (Izincazelo nezithombe)

Incazelo ngoGibizisila   (uMagaqana \Bowiea volubilis \Climbing Onion)

Nina abakaQambi lankomo ukuba zilahlekile ziyokufa uMdlebe kwaSoshangane! INdiha le babayo enjengeSibhaha sona simababa kuMahashanga! UMakhonjwa ngendololwane konje iminwe iyokhomba abanjani? USingquma khuluma bakuz’umoya abasezitheni nabasemakhaya! #ISilo sakithi eMgungundlovu leso! ISilo uDingane ka Senzangakhona . Ngethemba isaphila yonke iNgabade ENHLA NASE ZANSI , sisaphila thina eMantungweni…. Nina beSilo le Nduku eniyibonayo kuthiwa uGibizisila igama layo , inesigaxa esifana nesikaAnyanisi , ingakho ibizwa ngeClimbing Onion ngesiLungu. OSosayensi bayibiza ngeBowiea volubilis . AmaBh... qhubeka ufunde »

Incazelo ngoMgqwabagqwaba    (Erythrina latissima \uMkhakhasi\uMnqwane)

Nina abeSela lintongande lawo Baleka lithabathe uMshiza lawetshatha liyawugalela ngawo eMankenganeni!! INdiha lebabayo enjengeSibhaha sona simababa kuMahashanga! Inkomo eyabuya yodwa kwaSoshangane ezinye ziyokufa uMdlebe!!#ISilo sakithi eMgungundlovu leso, iSilo uDingane kaSenzangakhona….. Nina be... qhubeka ufunde »

Incazelo ngoHalibhoma  ( uKhalibhoma\ uRhalibhoma)

Nina beSilo sakithi oSuthu uCala lathethwa ngomkhonto kithi kwaMalandela amanye amacala ethethwa ngezindukwana! USomkhanda wakithi eMkhontweni okhande abezindlu nabezindlwana abezindlu bayikhexa imilomo! UMkhumbi gudluka sibone amaMgumgedlela!#ISilo sakithi oSothu leso iSilo uDinuzulu ka Cetshwayo .... qhubeka ufunde »

Ukuchazwa kwezibongo zeSilo uShaka , iLembe

Nina abeNkomo eyakhala eMthonjaneni izizwe zonke zayizwa ukulila! IGwija likaMdlaka ligwegwe lijiyeze abasini abengoma! UTeku lwabafazi bakwaNomgabhi betekula behlezi eMlovini bethi uShaka akayikubusa akayikuba nkosi! #ISilo uShaka leso ! ISilo sakithi KwaDukuza! Nina beSilo ake sibheke izibongo zeS... qhubeka ufunde »

error: Akuvumelekile lokho !!