Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Ntsinga

Iziduko zakwaNtsinga Sihlobo sikaNokwindla SikaNcancashe SikaGabul’ukhula SikaMalamb’ayendle

Ntloniphi

Iziduko zamaNtloniphi Dlelana Ncancashe Gabul’ukhula Nokwindla Avuk’adlinyama yenyamakazi UNophemba

Ncotshe

Iziduko zamaNcotshe OoNcotshe OoMomane OoNdala OoMsunu sidumbu kwesamathole Ngxunga Mabele ka Gambushe

Ndila

Izithakazelo zamaMpondo akwaNdila Ngwanya Mphankomo Qengeba Mthwakazi Mfaz’obele nye phesheya komfulal

Nyandube

Izithakazelo zakwaNyandube Khwetshube Gomba Mhlamb’ulal’iintaka Zitshilo nje zolala phi Na?

Ndlangisa

Izithakazelo zamaNdlangisa Thole Zimhle Gqagqane Hlubi Mfingo Lwandl’aluwelwa Luwelwa zinkonjane kuphela Zona zimaphiko made Duma ka Mthombeni Ntabeni Saphekwa netshe Kwavutshwa itshe Sasala ke thina

Nzolo

Izithakazelo zamaNzolo UDikela KaNoni KaNzothwana KaMnyamana KaKhasa UNkonjan’ebhabh’emafini UMvetshen’ontsund’ocand’iziziba zaseMbhashe

Nxuba

Izithakazelo zamaNxuba Rhudulu UNgcengane ongadinwa kukhangela Uvony’umnqayi engawuvonyeli mntu UZulu Washota Skhomo Mhlatyana Tshangisa Ntong’an’encane yokubeth’amankazana

Ntlane

Izithakazelo zamaMpondo akwaNtlane Thahla Ndayeni Hlamba ngobubende ayek’amanz’ekho Nyawuza ka Dakhile UZiqekelana UMjusana UDedela UGxididi UQabane UNdingayizali izala kukuzaliswa UMadikizela UNkomo zikaNqabale ZikaPhaphani ZikaVul’endlini UMakhand’inyama ikrwada

Nqarhwane

Izithakazelo zamaNqarhwane UZiduli UHlab’ilawu UHintshabe ULimel’intaka UKhawuta USel’amanz’angaselwayo UMbuphu UZigxashe UMsobi noMsobikazi UVav’unomathithi UMth’oth’ugawulwa ube ukhula Khula mthi sigawul’intonga

Akuvumelekile ke lokho!