Ngakane

Sereto sa Bakwena ba ha Ngakane

Ke Phogole Phogole

Duma Pheleu e boko bothata

Ke lefukumetse ngwana phata bolele Ke motho a’bo Mantate Lekonatla

Ke lefukumeetse la mafulo a Phogolo   Ke motho a ‘ bo Kgerepu ke mogorogoro Ke motlhanka  dikgomo farasela

Ke tsamaile le motse ka ntlhengwe

Ke tshaba Tshukudu ya Mosadi le ya Monna Baloi ba ba tlhogodithata

Rona re Bakwena bana ba phateakobo bolele Ke motho a’ bo Lefiswana le Makgapa Ke motho a bo Nthathane Ke motho a ‘bo Phafana kgaitsedi ea bo Mokgotswana

Ke motho a’bo tshega e ngate seatla ke lapile Ke motho a’bo Mmakgotlakgotlane O kgotlhe Pela e ituletse legageng Ba re pela ga e lome banna ba molote

Ke letlapa le le kobo monyedinyedi Le bona ka motse go falla

Ke kgarapa (Kwena) nkadime dinala Ke a sasanka ke kamo gara meetse Ke tshaba badiiti

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo