Mphela

Sereto sa Banareng ba ha Mphela

Ke Mphela a’Rasegwete

Nare kgoduma lerolo ngwana mmaNareng a kgomo.

Ke Kgomo ya naga ka dinaka tsa go petleka

Nare ya gona kua mogalakwena

Ke Nare ya lenaka la mokhure le hlabilego mosebudi

Lase hlabe la hlosa

Lenaka la boya ka madi le moshwang.

DiNare weeeee!!!

Nkile wa se bona kae sefolotsa sa Nare mara?

Ga Nare ga gona sefolotsa

Sefolotsa sa Nare ke yona Nare.

Ke wa makgalato a ngwato ke tsotshoma mokgotheng

Ke wa ga Phiri ya matshaba e rwele goya ka mahlong go thata

Phiri ya maakola sebata

Bare ga e akole eya tseya

E tseya makhura a kgomo tsa gabo yona.

Makhura a kgomo tsa naga tsa borwa

Borwa weeee !!!

Agee Borwa bo letse bosa lala!!!

Mahulahula matlakala bana ba mmamojela.

Bitsa borwa o lobile

Ke balaulau borwa bja mmakgabutla a malope

Ke borwa bja ntingwane

Ngwana wa borwa o bofefo

O dirwa ke go ja ting

O dirwa ke go ja ting ya dikgai

Ngwana wa borwa ga a tsewe

Ore go kwa borwa bo duma are bageso ba mpitsa

Ke wa ga sekhikhidi serite kgolo

Sethibeletsa matlakala phefo ya borwa leya bopedi ese tsene ko mokgalong

Mokgalo weee Ke motho wa ko ga-Mphela mokgalong

Motho wa ko mokgalong wa ritela

Motho wa mokgalo owa kgakga.

Mokgalo ke ana dikala

Ga ele dikutu di ana ke beng

Ageee Monareng ageee!!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo