Ntshala

Sereto sa Bakgatla ba Ntshala*

Dithoko tsa Nkholi Mokhatla

Mokhatla moana-nong!

Moana nkholi-kholi’e holimo!

Oa ma-Molise’a Setabele

Mokhatla moana-nong!

E holimo-limo Nkholi! Ke molisa oa Setabele,

Leholimo la Mankoane,

Mokhatla   Mokhatla!

Kotsoan’a poli tsa ha ‘Mashale,

Nonyana e fofang holimo.

Nkholikholi,

Lekholokholo

Mokhatla Kotsoane!

Nonyana e holimo Nkholi,

Lekholokholo.

Motho oa ma-Molise oa Setabele,

Khau tsebeng eabo Moeketsi le Moeketsane

Mokhatla oa Mankoane,

Moana-nong!

Moana-nkholi-e-holimo,

Lekholokholo.

Ke lelimo la ‘Marakotsoane,

Motho oa ha Phara-ba-ha-Mokoteli ka Mosoang

Mokhatla,

Moana-nong!

Motho oa Mankoane,

Motho oa ma-Molise’a Setabele,

Ke motho oa ma-Nalane’a Khabo, Moana nonyana e holimo,

Nkholi-kholi,

Ha tuka khabo,

Ha tuka lelakabe,

Ha tuka khabo e khubelu,

Khomo li be li ipetsa,

li le mpetsana,

Hoja mabele a le litsoere,

A! Lekhahlela-molula!

A mautla,

A solla lekholokholo!

La utla, la solla lekholokholo!

Tlake,

Se sole lekholokholo!

Nkholikholi ea holimo,

Sekubutu,

Sengala-tsela,

Oena,

Motho oa ma-Kobue,

Tlake,

Se solle, re epela motho,

Motho oa marumo ha a epeloe hae,

O tšoana le moshoela Matebeleng,

Ke motho oa mapheeke a Kobue,

Ke Mokhatla, moana-nong!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo