Mosegedi

Sereto sa Mosegedi**

(BaTshweneng)

Mampe

Mosegedi

Ditira

Matsimanyai o seakana

Notwane

Phadima

Maele MoHurutshe go tswa kwa ga LoweKa sereto ke Motshweneng

Ka setso ke Mohurutshe

Ke Matsimanyai o seakana,

Ke Motshweneng,

Ke phologolo sebatana sa naga,

Ke Motho yo sa jeng nama

A tshela ka diphepheng

Ke rotwe.

Palama dithota le dithaba o batlele Batshweneng kitso ,

Hela o ba tlhokomele ba se ka ba go kgaola dinala.

Kana ga se dinala ke phang ya go epa dirokolo

Bo sengaparile le metswe yotlhe ya naga.

Bagaetsho lo se bone tholwana borethe ka ha ntle

Teng ga yona go a baba!

Dikwalo di kile tsa tswa kwa moseja ga mawatle

Di tswa Brithani bo engelane

Tsa palela Baronudi

Le baitsanape

Tubushwa ya dithota ya ranola ya re ‘o tsogile jwang’

Ditlhaka di hedile!

Tshwene !***

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo