Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Chonco

Kuloba uKholo Khumalo INxazonke Abantu bakwaChonco bawuzalo lweNkosi uSibiside kaSidweba yaseMbo. INkosi uSibiside ibuye ibe nguKhokho wabakwaMkhize ,Shange,Ngubane, Ngezane,Mdima, amaMpondo oNyawuza ,Faku ,aMaXesibe nezinye nje izibongo zaseMampondweni. Abantu bakwaChonco baphuma kuNomafu kaSibisid... qhubeka ufunde »

Cele

Izithakazelo nomlando wakwaCele Abantu bakwaCele bangaMalala Nguni ngokwezigaba zabaNguni . Lesi sibongo sakwaCele siphuma kwesakwaMthethwa . Ize lezi zibongo sezigana manje manje ,eqinisweni ziyizihlobo zegazi,akumele ukuthi ngabe ziyaganana. Ukhokho wabantu bakwaCele nguMadango kaNdunakazi kaMthet... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!