Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Imithi yesintu (Izincazelo nezithombe)

Msomi

AbakwaMsomi!!!(Noma ngithi abantu baseMasomini) nabakwaMeyiwa …………………………………………………………………… Abantu baseMasomini kuthiwa babengabantu noma ngithi bangumsuka wabantu bakwaQwabe. Kuthiwa enye yamadoda akwaQwabe yawela uThukela ngaphambi kokuba kuwele abakwaKhuzwayo nabakwaMakhanya. Igama laleyo ndoda kwakunguMbhedu owayaziwa ngokuthi nguNomndayi. Phela isibongo sakwaMakhanya sivele kubantu bakwaKhuzwayo ababotha umkhanya. Kuthiwa laba bantu babak... qhubeka ufunde »

Ngcobo

AbakwaNgcobo . Abantu bakwaNgcobo bangaMalala avela eNyakatho nezwe. Abantu bakwaNgcobo sibathola benendlunkulu, iqadi kanye nekhohlwa kuze kufike nakwisizinda. Ukuze uchazeke kahle umlando wakwaNgcobo kumele uchazwe ngezindlu.. …………………………&... qhubeka ufunde »

Mbonambi

AbakwaMbonambi ! …………………………………… Abantu bakwaMbonambi batholakala phakathi kwesizwe sakwaMthethwa kanye noLwandle. Bagcwele kuyo yonke le ndawo ebizwa ngokuthi manje kukwaMbonambi. Ukudabuka kwabantu bakwaMbonambi kuy... qhubeka ufunde »

Mbatha

Abantu bakwa Mbatha Abantu bakwaMbatha bazalwa uMageba kaZulu kaMalandela kaLuzumane laMnguni kaGumede. UMageba yena wazala uMpangazitha[endlini encane] owazala uNdaba. Abantu baseMambatheni babethophana ngokuthi Ndaba kaMpangazitha, Ndaba kaZitha. Kwase kuvela isithakazelo sabo esithi ‘N... qhubeka ufunde »

Ngobese

AbakwaNgobese ! ………………………………………………………………… Abantu bakwaNgobese sibathola laphaya eduze kweNhlazatshe egqunyaneni elibizwa ngokuthi kuseNtabantuzuma. Ku... qhubeka ufunde »

Gumede [kaManukuza [hhayi owakwaQwabe ].

AbakwaGumede kaManukuza(waseButhonga)!………………………………………………………………. Abantu baseButhonga bangena eNatali beqhamuka ngaseNyakatho Mpumalanga yeNatali. Phela babil... qhubeka ufunde »

Dube

AbakwaDube!! Abantu bakwaDube batholakala eNingizimu yesiswe sakwaMbonambi eduze nolwandle. Phela lezi zizwe zihlobene kakhulu. Indawo yabo enkulu iseduze komfula uMhlathuze, ikakhulu emngeneleni wawo uMhlathuze. Kuthiwa ngesikhathi sokubusa kukaKhushwayo, abantu bakwaDube bazinikezela embusweni woG... qhubeka ufunde »

Myeni

AbakwaMyeni: Abantu bakwaMyeni bangaMaNtungwa Nguni . Isizinda sabo silaphaya eBabanango eduze nomfula uMhlathuze. Lapho okwakuxhumeke khona uMabaso noMchunu. Ngesikhathi belaphaya eBabanango kwakungashiwo ukuthi ngabakwaMyeni, kodwa kwakuthiwa ngabakwaMyeki. Umuntu owayeyikhanda lalaba bantu kwakun... qhubeka ufunde »

Tembe

AbakwaTembe ! ………………………………………………………….. Abantu bakwaTembe badabuka phakathi nezwe laseMuzambikwe(Central Mozambique). Imvelaphi yabo impela isenkabeni yezwekazi laseAfri... qhubeka ufunde »

error: Akuvumelekile lokho !!