Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Imithi yesintu (Izincazelo nezithombe)

Khunwane

Sereto sa Khunwane Ke Mokwena wa modimo sana wa nonyana Nonyana etswa maswi lebese e se kgomo. Ke Mokwena Matebele mantsho magadima ntweng ga go jewa ga ba gadimane. Ke lekobokobo le le kwa mokwane Le ntseng le re kokobokobo le mfeyane ya dilepe ya wa ekete go bolawa noga e ntsho ya bo rakgetlheu ya imena semelemethe mosimeng e si tswe gotlhe. Mekokolope e kile ya kgatlhana tseleng O montsho wa kalla o mohibidu, ba re e leseng e tlhwe e kalla

Motswege

Sereto sa Bakone ba Motswege Motswege Agee Motswege Agee Mokone wa ntshi dikgolo. Ke mokone mokokona pola tse pedi Yenngwe yawa Engwe ya metswa Ke mokone wa Makgobela Mashabane Ke mmina phuti Ke tshaba mediti

Moswane

Sereto sa Moswane Re Bakgaditsi Mahlokwe Mabutswela Mollo Re Bakgaditsi se meetse monepenepeng Re batho ba ba boago thetelego ‘a bodiba Kua meetsemagakwe Mogobe nkego noka-tlhoka-boelelo Re ba bina Nong Nong ye kgolo morwa Ngwato Wa Ngwato ‘a ngwana e tswa’ tswako, Ke Kgori ea nana... qhubeka ufunde »

Sekgwane

Sereto sa Batloung ba ha Sekgwane Ke Motloung wa ha Sekgwane Motho wa ha Ndlovu yaka Ngwane Yare a tla shwa A pongwe hlooho Boko bo sale bo pitika bokalakata Ke motho wa Polokwe Motho wa kapeswa Ana apeswa mmoko wa maraba. Ke motho wa ha ntoto ya Morapedi Ke motho wa nnyo ya Lebodi. (Batloung ba ha ... qhubeka ufunde »

Shole

Batloung ba ga Shole Ke bokollela mošwang wa Tlou-Tona Ka re ga se a lala se bobile seoka Nama ya seoka ga e jewe Baji ba sone ba ka duma mala Ba lala ba goa masigo re robetse Ba tsoga ba wetse diperuperu ba otile Ke masudubele a mokgopa Ke yo gotweng moimana ga a fetolwe Ke mphetolang ke santse ke... qhubeka ufunde »

Makgoba

Sereto sa BaTlou ba Makgoba Re ba ga Makgoba la mmasefara sa molapo Go fara go fara le hlaka etjwa dingwe di fara ka lenono. Ke batho ba kgatla khulwana ya mosate Re batho ba pulana tsa kgopa dingope boelela o kgope gape o sere maloba ke kgopile. Re batho ba bo seroto phate ke hlagetse baola ka nna ... qhubeka ufunde »

Mashiane

Sereto sa BaKgatla ba Mashiane Kgabo Mokgatla Ntoanosi Esenang Monamonedi Enamela sethlare o je boreku Bo Malewa Bo Majakathata Ditshika tse diphepa Mogale mo Dikgosing

Phalane

Sereto sa Phalane Ba ga Phalane a Mokhokhola Nkhokhola Bokhokhola Ke batho ba bowang Kgobadi a tlokwa ga nyadimane ga motho se hlaleli sekobo ke hlalela moloi Matebele a Moletlane moletla le ba madi a shele. Batho ba bo mmathabane mashike ngwana mosadi ya tjwang Moletlane a ngwana Legoabe la tlokwa!... qhubeka ufunde »

Lebotse

Sereto sa BaKgatla ba Lebotse Ke le Kuntwane le konakonetsa Le ja phate le eletse Mosetsana wa sefatana sa Moruleng Se ka sha seka falla Sa tshaba maputlaganyana Sa ba sa tshaba makgaoganyana. Mosetsana  wa Pilane, Wa Phetwe Wa Molefe Wa Matshego a Lebotse Letlapa lako Mabule Moletshwari one a le t... qhubeka ufunde »

Kgetedi

Re batho baga Kgetedi ‘A marekareka a dithoro molata mogoroga pele magoshi a shala morago. Re batho ba bowago Sellane sa raMohlala Morudi, Re bowa mokutu motlala maodi Kwa kgathe ga noka di a ela kwa barego meetse a pula ga a tlale go tlala Mathothobela Molapo.  

error: Akuvumelekile lokho !!