Makgoba

Sereto sa BaTlou ba Makgoba

Re ba ga Makgoba la mmasefara sa molapo

Go fara go fara le hlaka etjwa dingwe di fara ka lenono. Ke batho ba kgatla khulwana ya mosate

Re batho ba pulana tsa kgopa dingope boelela o kgope gape o sere maloba ke kgopile.

Re batho ba bo seroto phate ke hlagetse baola ka nna melora

Ba ntshatola ntla tlana.

Re batho ba bo sesunkwane,sa kgatla sare se mpona sa inama-inama bjale ka mogwe a bona mogwe-gadi

Re batho ba bo selema sa mmamagwela a tlou

Re batho ba Mmaphoku a matsepe

Re batho babo matuma la morokolong

Re batho ba bo sempororo sa lenaka kgomo ke letse molapong,ke letsi ke duma boroko

Re batho ba bo masilu wa tase ya mma ka hlaka dikolo

Re batho ba bo Malesela mokgobo kwane ntsana ya goja legoko

Re batho babo mmatema-ngwale wa mosate

Ke Mmatema setia koma ka legoleng makubu atla ka goboga.

Aagee Ditlou

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo