Shole

Batloung ba ga Shole

Ke bokollela mošwang wa Tlou-Tona Ka re ga se a lala se bobile seoka

Nama ya seoka ga e jewe

Baji ba sone ba ka duma mala

Ba lala ba goa masigo re robetse

Ba tsoga ba wetse diperuperu ba otile

Ke masudubele a mokgopa

Ke yo gotweng moimana ga a fetolwe

Ke mphetolang ke santse kentse

Ga ke eme ga kena borapelo

Ke sebokwana se mojo mogolo

Se bula ntlo ka molomo

Letsogo le sale se fufega

Motho wa ga seiletsa bangwe matsema

A gaabo matsema antse a bolotsa fela

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo