Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Phungula

Phungula Mdlovu Mbang’mude Mbandlwa Kgakga okundletshana incane Ingaba nkulu ifuze ekhaya konina Nomasikisiki Inyoni esindwa isisila sayo Nyoni eyaqamba amanga Yathi amabele avuthiwe kanti ibone imisingizane Qhweza Hashana ehlangeni Nkomo edla yodwa Uma idla nezinye ziyaphangalala Phungula

Phuthi

Phutieagae o se je nosi Ere o ja Ontlhakanye le baHurutshe Mapo di adimanwe batlhabane E re lo ya go tlhabana ntwa Lo apare thata Tau ya re go ja rra Le ngwana e moje

Phukwana/Pukwana

Khumalo Macozoma Mntungwa Langa Dibandlela Tshangana Matyele zandleni kuba esongqena ukuboleka into zabantu Nto zabaleka nenkomo zikashaka Mdletye ka Langa Sechaba Noyila Mntungwa kaMbulazi Nina enadla izimfe zimbili kwaphuma khambi linye Ndabezitha Bantwana beNkosi Tshangana Phukwana Sijemlana Nina... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!