Phuthi

Phutieagae o se je nosi

Ere o ja

Ontlhakanye le baHurutshe

Mapo di adimanwe batlhabane

E re lo ya go tlhabana ntwa

Lo apare thata

Tau ya re go ja rra

Le ngwana e moje

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo