Phoshoko

Sereto sa Phoshoko***

Ke Phoshoko Lammaphalana la Morutlwana wa Konkwana,

La seila thobo ya mollo. Ke batho ba bo Chumudi ‘a mekgoro Mogalemole Malesela.

Kgasha ke gana ba ntshwara letswele,

Ke gana ba lelemetja seatla,

Kgasha Kgalabje le le hwibidu  Chumudi.**

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo