Matome

Sereto sa Matome**

Ke Masipa,

Sipa la kgobe ke bodiba,

Ke hlako ya mahladi taolela kgole,

Ke Matome thata ya seepe kerema gatee kalesa.

Ke Mochidi wa mmasekgopene.

Wasare chidi boela sekgopene sa  Mailula sa  Mamotlhaka Seleko,

Letlabula ya ba kowane ya marega.

Ke Bachidi ba Mmasekgope re kgopa mmata maswi a kgomo ga  re kgope.

Ke setlokgolo sa  Mathunya keke salla maforong.

Ditlokgolo tsa  Makena sekoting ke mpowene,

Makena wa betsa lerumo godimo mapantiti a tshaba ba petlepetlisa melomo bagale ya ba le madi  kobone Motshwana.

Ke babo Morwafi a Mmatshidi tshwana Bonnyenyane le Moloto.

Ke ba bo  Mapudi Tsaka tsa  Matsapola pudi tsaka difula dikankane Seumone sa  bo  Maphenya Ngwakwana,

Ke ba bo  Ntsiki abo  Dithipa eja oba gomele nama ga  tseno,

Ke tsabo Nakedi La mafata fase  La fata  ga  le boe feela.

Bachoroma wee!!**

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo