Matlakala

Sereto sa Matlakala***

Ke Matlakala molapong

Motho wa Marebutsha Matlakala legodu la go utswa basadi

Banenyana le hlagaditše ga

Ramohlola dithabeng

Ke batho ba boKwetepe mare ya lekwadi

Nare ya boMajajana

Nare ya go kekela go tlaba

Motho wa boLepono la go lahla mokhondo

Thabagolo morwa leswika la thaba

Wa boMaroba dikwata wa boKgalefi Morwa leswika la thaba Ntsho ya boMorongwa

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo