Lebotse

Sereto sa BaKgatla ba Lebotse

Ke le Kuntwane le konakonetsa

Le ja phate le eletse

Mosetsana wa sefatana sa Moruleng

Se ka sha seka falla

Sa tshaba maputlaganyana

Sa ba sa tshaba makgaoganyana.

Mosetsana  wa Pilane,

Wa Phetwe

Wa Molefe

Wa Matshego a Lebotse

Letlapa lako Mabule

Moletshwari one a le tshwara Mme a kgaoga menwana.

Ke Tshukudu ya bo sempheteng ke eme Ga le mpheta ke eme,

Le tlholla BoMmalona dillo Le tlholla BoMmalona go beolwa   Mokgatla a a bonese ka Kgabo

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo